Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Előrehozott öregségi nyugdíj

Korall54 # e-mail 2015.02.24. 14:30

tartybor

A kérdésedre a pontos választ ráérsz majd 2 év múlva kutatni, a majd akkor aktuális jogszabályok szerint.

Üdv: Korall (53-as nö)

Korall54 # e-mail 2015.02.24. 14:24

tartybor

Az előrehozott öregségi nyugdíj megszűnt 2012. jan. 1-jén. Csak korbetöltött öregségi nyd-ba lehet elmenni, vagy a női 40 éves kedvezményes nyd-ba. Esetedben az öregségi nyugdíjkorhatár 63,5 éves kor. A női 40-nel esetleg egy kicsit előbb el tudnál menni, annak függvényében, hogy az össz szolgálati időn belül mikori lenne meg a 40 év jogosultsági időd, ami a feltétel. Nálad ez kb 63 éves korodban lenne, mivel „sajnos” egyetemre jártál. Vannak olyan nők, akik viszont 56-57 évesen el tudnak menni… (A 40 évesbe legkevesebb 32 év munka + legföljebb 8 év gyes számít bele. Ez a belső arány változhat, pl. 36 év munka + 4 év gyes, vagy 40 év munka. Ha ezen túl vannak még bizonyos idők, azok a szolgálati időbe számítanak be, - a nappali felsőfokú tanulmányok is -, ami pedig az összeg kiszámításában játszik szerepet. Neked 63 éves korodban ha kijön a 40 jogosultsági idő, akkor 45 szolgálati évvel tudsz nyugdíjba menni.)

Üdv: Korall (53-as nö)

tartybor # e-mail 2015.02.23. 16:13

T. Cím!
1954 júliusában született nő házi gyermekorvos vagyok, aki Bt-ben végzem gyermek körzet orvosi ellátását. A kérdésem az, hogy előrehozott csökkentett összegű nyugdíj mellett végezhetem-e a házi gyermekorvosi tevékenységemet úgy, hogy mellette a nyugdíjamat is megkaphatom.
Üdvözlettel:
tartybor

hegi54 #   2015.01.25. 19:57

Azt hiszem, hogy elfelejtettem: l-el kezdődik a személyi azonosító számom!

benibi # e-mail 2015.01.23. 11:30

Interneten olvastam,hogy azoknak a nőknek,akik 60 évesek elmúltak és állás keresők,már nem kell igazolniuk a munkával töltött éveiket. Az 55. életévüket betöltött hölgyek pedig már 37 év szolgálati idővel beléphetnek a programba,az érintetteknek legalább egy hónapnyi nyilvántartott álláskeresői státusszal kell rendelkezni.Kósa István a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője nyilatkozta. (forrás palyazatfigyelo.info)Azt szeretném kérdezni,hogy igaz-e ez az írás.Ugyanis Én az idén novemberbe töltöm be a 60. életévemet,falun élek 32 év szolgálati időm van,kényszerből lettem főállású őstermelő,hogyne kelljen a magas tb-ét fizetnem,mivel nem volt munkahelyem így bevételem se. Ha igaz.akkor mit kell tennem,hogy ebbe a programba bekerüljek?
Válaszukat előre is köszönöm

KoZso #   2015.01.21. 09:08

"mamamacoka"-nak üzenem: Köszönöm !

Szigetike # e-mail 2015.01.21. 07:40

mamamacoka

Köszönöm válaszodat.
Tényleg született már döntés Veszprémben-az volt az AB határozat alapja.Csak nem tudom kibogozni az AB dokumnetumból,hogy amennyiben nem kértem a felmentésem írásban (azt mondták felesleges)akkor ha elindulok egy ilyen perrel,mivel bizonyítom azt,hogy a közös megegyezés csak kényszer volt.Ha általános az AB döntése akkor mindenki mehet a munkáltató pénztárához,vagy perelhet./és nyer

mamamacoka #   2015.01.20. 16:21

Szigetike, tudok olyan esetről, hogy bíróságon próbálták megkeresni az igazukat, akik úgy jártak mint te, nem tudom, hogy végére értek-e már, nem tudok arról, hogy a edvezőbb § ki lenne terjesztve visszamenőlegesen.

mamamacoka #   2015.01.20. 16:17

KoZso -nak:

Nyugdíj előtti álláskeresési segély
Ki jogosult nyugdíj előtti álláskeresési segélyre?
Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben az részesülhet, aki
• álláskereső,
• munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani,
• a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt éve hiányzik (megállapításhoz szükséges életkor), és
• legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítása kereső tevékenység miatt megszűnt és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerez jogosultságot, és
• az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát kimerítette, és
• az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előzőekben részletezett megszűnést követően három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort, és
• rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és
• korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.
Az az álláskereső, aki cselekvőképtelen, vagy a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy, az eljárásban törvényes képviselője útján vesz részt.
Cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselő jár el, ami azt jelenti, hogy az ellátással kapcsolatos dokumentumokat a cselekvőképtelen személy helyett törvényes képviselője írja alá. Korlátozottan cselekvőképes személy ügyében a törvényes képviselő írásos hozzájárulása szükséges. Ez az ellátással kapcsolatos eljárásban azt jelenti, hogy valamennyi eljárást érintő dokumentumot el kell látni a törvényes képviselő hozzájáruló aláírásával.

Cselekvőképtelen a 14. életévét még be nem töltött kiskorú, és az a már 14. életévét betöltött kiskorú és 18. életévét betöltött nagykorú személy, akit a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett. Cselekvőképességében részlegesen korlátozott minden olyan személy, aki 14. életévét már betöltötte, de a 18. életévét még nem (azaz fiatalkorú), és nem cselekvőképtelen, továbbá az a nagykorú is, akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezett. (A gondnokság alá helyezés okai lehetnek a szellemi fogyatkozás, az elmebeli állapot, vagy kóros szenvedély.)

Milyen időtartamra állapítható meg az álláskeresési segély?
Az álláskeresési segély folyósításának kezdő napja a kérelem benyújtásának napja. Ha az álláskereső a nyugdíj előtti álláskeresési segély iránti igényét – a személyes jelentkezését megelőzően – elektronikus levél útján küldte meg, az álláskeresési segély folyósításának kezdő napja az adatoknak az állami foglalkoztatási szervhez történő megérkezésének napja. (2013. január 1-től az álláskeresési ellátás iránti igényt, az ellátást érintő körülményekben bekövetkezett változást elektronikus levélben is be lehet jelenteni. Ennek részletei az Álláskeresőknek/Hasznos tudnivalók link alatt található.

Mennyi a nyugdíj előtti álláskeresési segély összege?
A nyugdíj előtti álláskeresési segély összegét a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér összege 40%-nak alapul vételével kell megállapítani. Az egy napra járó nyugdíj előtti álláskeresési segély összege az előzőekben foglaltak szerint meghatározott segélyalap harmincad része.

A nyugdíj előtti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi nyugdíjra, megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem szerez jogosultságot.

Mikor szünetel a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítása?
Ha az álláskereső:
• terhességi gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, illetőleg gyermekgondozási segélyre való jogosultságának megállapítását jelenti be,
• előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti kivéve, ha a szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg,
• keresőtevékenységet folytat, annak teljes időtartamára, függetlenül az időtartam hosszától,
• keresetpótló juttatásban részesül,
• az önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében történő tényleges szolgálatot teljesít, annak teljes időtartamára
• az álláskeresési járadék folyósításának időtartamára, amennyiben a szünetelés alatt folytatott, illetve alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony eredményeként álláskeresési járadékra szerzett jogosultságot,
• 90 napra, ha az álláskereső az általa folytatott kereső tevékenységhez kapcsolódó bejelentési kötelezettségét a tudomására jutástól számított 15 napon belül elmulasztja.

Mikor szűnik meg a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítása?
Ha az álláskereső:
• kéri,
• megváltozott munkaképességű személyek ellátására válik jogosulttá,
• olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül,
• oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat,
• meghalt

Mikor kell megszüntetni a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítását?
Ha az álláskeresőt:
• törlik az álláskeresők nyilvántartásából

Frissítve: Budapest, 2013. december 5.

KoZso #   2015.01.20. 14:41

Tisztelt Forumozók!
Anyukám áprilisban tölti a 60. életévét, mely alatt 37 év szolgálati időt tudhat magáénak. Sajnos 2 éve közmunkás, mert a település, ahol lakik, nem kínál semmilyen munkalehetőséget (300 fős falú Borsodban). a közmunkaprogramot leállították, mert nem tud az önkormányzat fizetni semmit, így ellátás nélkül maradt. Hiába ment a jegyzőhöz, az nem tudta semmi jóval kecsegtetni. A munkanélküli járadéka is letelt már. Kérdésem, hogy ebben az esetben van valami lehetősége előnyugdíjra, akár csökkentett összegűre is? Az öregségi nyugdíjellátáshoz még 4 éve hiányzik, azt otthon fogja jövedelem nélkül tölteni? Van erre valamilyen megoldás?
A válaszokat előre is köszönöm.

Szigetike # e-mail 2015.01.20. 09:11

Tiszteltek!
Az AB. a III/01921/2013.számú beadvány alapján hozott 12/2014.(IV.10) határozatával megsemmisítette a Ktv. adott §-át.
Kérem,hogy jelezzétek részemre, hogy ez a döntés kiterjesztő hatással bír-e a 2011.április és december 31. között - a nők 40 éves nyugdíjával élő Hölgyekre-akiket nem felmentéssel engedtek el./így nem kaptam jubileumi pénzt/
Talán emlékeztek rá, mindenki menekült-a nyugdíjszámítás változása és az esetleges kedvezmény megszüntetése miatt.
Várom véleményeteket.
Szigeti

munkásnő # e-mail 2015.01.13. 12:12

'asztalosmarika...Ez már megszűnt,maradt a Nők 40-évese,vagy a tényleges öregségi...!...Aki 1956-ban született, annak a 64. életév betöltését követő 183. nap...! Ha van igazolt korkedvezmény,akkor annyival előbb ! Üdv.

asztalosmarika # e-mail 2015.01.13. 08:37

Tisztelt Cím!

1956.01.14-én születtem,36 év 329 nap jogosultsági időm

van,a szolgálati időm 40 év 221 nap,jelenleg rokkantsági

ellátáson vagyok.Kérdésem az lenne mikor mehetnék el

előre hozott nyugdíjba,ha meglenne a 37 év jogosultságom,

van-e valamilyen lehetőségem erre.

Válaszukat előre is köszönöm.

Ida

munkásnő # e-mail 2015.01.12. 07:30

Korhatár előtti ellátások

2012. óta, mely időponttól csak a teljes nyugdíjkorhatár betöltésétől vehető igénybe öregségi nyugdíj, külön figyelmet érdemel a korhatár előtti, nyugdíjnak nem minősülő ellátások szabálycsoportja.

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben szabályozott estekben továbbra is van lehetőség korhatár előtti ellátás igénybevételére.

Így például az 1953-ban született hölgyek, akik az 59. életévüket betöltötték, és legkésőbb 2012. december 31-ig legalább harminchét év szolgálati időt szereztek korhatár előtti ellátást vehetnek igénybe öregségi nyugdíjkorhatáruk, azaz a hatvanhárom év 2016-ban történő betöltése előtt.

Ugyanígy – akik 2014. december 31-ig korkedvezményre szereztek jogosultságot, öregségi nyugdíjkorhatáruk betöltése előtt korhatár előtti ellátást igényelhetnek.

(Mint ismeretes, 2014. december 31-ét követően újabb korkedvezményre jogosító időszak nem szerezhető a 2015. évi jogszabályváltozás következtében.)

mamamacoka #   2015.01.09. 11:29

Pedro 61 gyere át ebbe a fórumba:

http://www.jogiforum.hu/forum/16/25795#…

ez pont erről szól, de olvass vissza, rengeteg tudnivaló van ott a fogalmakról, nagyon sokszor kirészleteztük, ezekkel tisztában kell lenned, a szolgálati idő és a jogosultsági idő közötti különbség ennél a női nyugdíjnál lényeges, olvass el mindent róla ; és három egészséges gyereknél a 40 éven belül a munkával eltöltött évek számának kell minimum 32 évnek lennie!

szafika # e-mail 2015.01.09. 01:55

Pedro61 ! a nők " akciósához " " 40 év jogosultsági idő " szükséges , mivel 3 gyerekre 8 évet lehet igénybe venni a 40-ből ! a 32 ledolgozott évhez nem ajándékba adják a 8 évet , hanem a 2-nek összesen kell 40 évnek lenni ! nem 36-nak , hanem összesen 40-nek kell lenni ! h elmehess nyugiba ! még 4 éved van , amit dolgoznod kell !
/ Lehet , h én se fogalmaztam elég világosan , de majd elmondják érthetőbben is ugyanezt a lányok , akik értenek is hozzá , nem laikusok , mint én . /

mamamacoka #   2015.01.08. 20:28

Olvasd el még egyszer, mert ilyet nem írt senki - tehát ugyanazt az írást, vagy cikket, szóról-szóra értelmező olvasással,

pedro61 # e-mail 2015.01.08. 19:02

kérdésem lenne:
azt olvastam az interneten ,hogy 32 év szolgálati év után elmehet nyugdíjba korhatártól függetlenül az a nő,aki 3 gyereket nevelt fel.
én 1961-ben születtem, 3 gyerekem van és 36 évet dolgoztam le a GYES és GYET-el együtt!
köszönöm a választ....
pedro61

Korall54 # e-mail 2015.01.07. 22:43

Lyonee
Most látom, hogy pontatlan volt eleve az információm, de hála Neked, pontos választ kaptam a kérdésemre. Köszönöm. Így valakinek tudok biztosat mondani.

Üdv: Korall (53-as nö)

Lyonee #   2015.01.07. 21:49

A jogszabály mai napon (2015.I.7.) hatályos állapota

"3. A korhatár előtti ellátás megállapítása

7. § (1) A 4. § (1) bekezdésében foglaltakon túl - 2011. december 31-ét követő kezdő naptól - korhatár előtti ellátásra jogosult

  1. az, aki 2011. december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges

aa) életkort betöltötte, és

ab) szolgálati időt megszerezte azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is,

  1. az az 1953. évben született nő, aki 59. életévét betöltötte és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is,"
Korall54 # e-mail 2015.01.07. 20:48

BUÉK Mindenkinek!
Kérdésem az 53-as nők ügyével kapcsolatos.
Eddig úgy tudtam, hogy az 53-as nő, ha 2011. dec. 31-ig teljesült a 37 év szolgálati ideje, akkor 2012-től a 63 éves szülinapjáig (2016) bármikor elmehet(ett) korhatár előtti ellátásra. Jómagam, lévén 53-as nő, 2012-ben igénybe is vettem ezt a lehetőséget.
Mostanában valahol azt olvastam, hogy már 2013-tól nem lehetséges, hiába volt meg valakinek az említett feltétel. Vajon ez igaz?
Akkor tegyük föl, hogy én tovább akartam volna dolgozni mondjuk 2014. májusig és akkor igényeltem volna a korhatár előtti ellátást, már nem tehettem volna meg, hiába teljesült a 2011. dec. 31-ig kitűzött feltétel a részemről?

Üdv: Korall (53-as nö)

pejan # e-mail 2014.12.24. 08:40

tibuska!

  1. Itt nincs szerkesztő, nincs hivatalos válaszadó, ide olyanok írnak, akik már megjárták a maguk rögös útját a nyugdíjig vagy készülnek rá. Itt laikus tanácsokat kaphat.
  2. Ha egyszer a hivatal fehéren-feketén megírta, hogy két lehetőség közül választhat (jelenlegi összeg vagy újraszámolás) és a továbbiakban a magasabb összeget folyósítják, akkor azt miért nem lehet elhinni, megérteni? Ez így igaz, csökkenteni nem fogják az ellátást, de egy újraszámolással hátha több lesz a nyugdíj; legalább meg kéne próbálni (persze nem kötelező).

((Az enyém kicsit más eset, de az újraszámolással kapott plusz 8 % igen jólesett))

mamamacoka #   2014.12.22. 22:04
kata2475 # e-mail 2014.12.22. 16:32

Köszönöm Mindenkinek a segítséget! Nagyon aranyosak vagytok! Azért néha gondoljatok Ránk is!Még nem tudom,hogyan tovább? Nem értem ezt ez egész korkedvezmény! A nyomdászoknak (magasnyomó gépmester) miért nem jár? Ő is gépkezelő nem?
Üdv. Kata

munkásnő # e-mail 2014.12.22. 10:02

'mamamacoka' ! Na igen.....! Bár kitudja,ha van miből ....! Kellemes Karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek ! Üdv.