Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


szerződés felmondása

Nlaci #   2017.10.12. 07:14

Drbjozsef. Én is úgy gondolom, hogy kérhetünk annyit amennyit akarunk, majd a biróság eldönti, hogy mennyi a jogos. Köszi a választ.

drbjozsef # e-mail 2017.10.11. 21:52

Az meg hogy magasabb összeget fognak kérni, megintcsak nem jogellenes. Annyit kérnek amennyit akarnak.

Nlaci #   2017.10.11. 18:31

Lewho. Köszönöm szépen a válaszod.

lewho # e-mail 2017.10.11. 16:01

Nem. Mégpedig azért nem, mert jogszerű igényérvényesítési mód kilátásba helyezése, az ezzel való "fenyegetés" fogalmilag kizárja a jogellenességet.

És csak a jogellenes fenyegetés a megtámadási ok, a jogszerű nem.

Szerintem.

Nlaci #   2017.10.11. 14:52

Sziasztok. Tisztelt szakértők. Hagyatéki tárgyaláson benyújtott ápolási hitelezői igényt ,a felek egy polgár jogi szerződésben elismerték, majd a következő hagyatéki tárgyaláson vissza akarták vonni, fenyegetés címén, de a közjegyző nem fogadta el és kérte a bírósági felbontást. A fenyegetésnek ,azt az indokot tüntették fel, hogy ha nem lesz megállapodás, akkor a jogos hitelezői igényt, peres úton fogjuk érvényesíteni, de akkor már egy magasabb összeget kérünk. Szerintetek ez jogellenes fenyegetés? Előre is köszönöm a szakértői válaszokat.

Vadsuhanc #   2017.03.31. 14:01

Tisztelt Immaculata!

Először is szeretném megköszönni, hogy ennyit foglalkozol a kérdésemmel.

Pontosan az általad belinkelt Kúria döntés miatt rugózok ennyit a dolgon. ( persze van más is ) Nem tudom, hogy az ott leírtak alkalmazhatók-e az én esetemben.

Még egyszer köszönöm a segítségedet és várom az esetleges további véleményedet is.

Immaculata # e-mail 2017.03.31. 11:54

a közjegyző melyik törvény alapján küldi az iratot.

Magánfelek együttműködésében feltétel vagy időpont bekövetkezésének közokirati tanúsítását csak közjegyző tudja tanúsítani a nemperes eljárásával.

Immaculata # e-mail 2017.03.31. 11:49

A postai kézbesítés kormányrendelet a kézbesítés eljárását szabályozza, ő nem fűzhet a kézbesítéshez joghatást. Azt egyéb törvény rendezi.

Találtam egy kúriai elvi döntést, hasonló.

http://www.kuria-birosag.hu/…vi-hatarozat

Vadsuhanc #   2017.03.31. 11:12

Tisztelt Immaculata!

Itt tér vissza az alapkérdésem.
A felmondás anyagi jogi nyilatkozat, ha jól értelmezem. Azt, hogy ezt a közjegyző küldi meg rendben, de a közjegyző melyik törvény alapján küldi az iratot. HA a posta törvényt nézzük- ahogyan Te is írtad - abban nincs olyan, hogy kézbesítési vélelem. A Posta kézbesíthetetlennek mínősíti a levelet és annak okát a nem kereste jelöléssel a feladónak visszaküldi.

Ezért kérdeztem, hogy hogyan jön ide a Pp. szerinti kézbesítési vélelem ?

Immaculata # e-mail 2017.03.31. 10:14

felmondás kézhezvétele után a tartozás egy összegben esedékes.

Mert a szerződés megszűnésével a Felek így tudnak elszámolni egymással.

felmondás kézhezvétele

Az ügyesebbje már úgy szövegezi, hogy a felmondás közlésével...
Ez a levél is, és azok is, amelyek tértivevénnyel kerülnek kézbesítésre, 2x nemkereste után beáll a kézbesítési vélelem. Erre van 6 hónapos megtámadási határidő a bíróság előtt, amelyben igazolással élhetsz.

Vadsuhanc #   2017.03.31. 09:43

Tisztelt Immaculata!

Köszönöm hozzászólásaidat. Nekem tulajdonképpen nem a felmondás jogszerűségével problémám.

A szerződésben a szerződés felmondása vonatkozásában az a kitétel, hogy a felmondás kézhezvétele után a tartozás egy összegben esedékes.

A felmondás kézhezvétele meghatározás mellett a felmondás joghatást válthat-e ki, ha a felmondás nem kereste jelzéssel megy vissza, vagy ez a meghatározás a tényleges kézhezvételt igényli?

Még egyszer nagyon köszönöm!

Immaculata # e-mail 2017.03.30. 22:00

postai törvények szerint megállapítható-e.

Nem pontosan fogalmaztam:

Hivatalos (tértivevényes irat) kézbesítési szabályai értendők alatta.

Immaculata # e-mail 2017.03.30. 21:41

Megtaláltam: 1991. évi XLI. tv.

112. § (1) A közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a közjegyzői okiratot, ha az tartalmazza

  1. a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú kötelezettségvállalást,
  2. a jogosult és a kötelezett nevét,
  3. a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét,
  4. a teljesítés módját és határidejét.

(2) Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa.

Immaculata # e-mail 2017.03.30. 21:35

Aha. A felmondás jogszerűségét közokirattal kell bizonyítani. Ez pedig úgy lehetséges, hogy bármelyik közjegyző közokiratba foglalja a felmondást.

Immaculata # e-mail 2017.03.30. 21:28

Nem minősül peres eljárásnak, viszont az a közjegyző, aki a kölcsönszerződést közokiratba foglalta, csak akkor állítja ki a végrehajtási záradékot, ha a bank igazolja, hogy közjegyzővel küldette ki a felmondást.
Ennek a törvényi hátterét keresem.

Immaculata # e-mail 2017.03.30. 21:28

Nem minősül peres eljárásnak, viszont az a közjegyző, aki a kölcsönszerződést közokiratba foglalta, csak akkor állítja ki a végrehajtási záradékot, ha a bank igazolja, hogy közjegyzővel küldette ki a felmondást.
Ennek a törvényi hátterét keresem.

Vadsuhanc #   2017.03.30. 20:56

Tisztelt Immaculata!

Azt nem értem a szerződés felmondása miért minősül peres eljárásnak ?

Azzal vitatkoznék -nem veled - , hogy a kézbesítési vélelem a postai törvények szerint megállapítható-e. ( postai törvények és korm. rendeletek ahogy utána néztem 2005 év óta nem tartalmaznak kézbesítési vélelmet. (

Immaculata # e-mail 2017.03.30. 20:48

Peres eljárásra kizárólag bíróság jogosult.

A hagyatéki eljáráson kívül, nemperes eljárásra a lenti törvény alapján közjegyző is jogosult, a bíróság munkájának enyhítése érdekében.

Immaculata # e-mail 2017.03.30. 20:42

Nem.

A közjegyző eljárása Pp szerinti, egyébként minden irat esetében, a postai kézbesítés esetében is beáll a kézbesítési vélelem, amennyiben a címzett jogvesztő határidőn belül bíróság előtt nem él a kézbesítési vélelem megdöntésével.

Vadsuhanc #   2017.03.30. 20:24

Tisztelt Immaculata!

Ezt teljesen értem. Azt is hogy a közjegyző által küldött okirat hivatalos iratnak minősül. De a közlése és annak kézbesítése ebben az esetben a Pp. vagy a postai törvények alapján érvényesül.

A Pp. nem akkor érvényesülhet, ha peres iratot kézbesítenek ?

( elnézést, ha butát kérdezek )

Immaculata # e-mail 2017.03.30. 20:11

Miért ált be a kézbesítési vélelem a jognyilatkozat megküldésével kapcsolatosan.

Mert senki sem kifogásolta 6 hónapig, azután után beáll jogvesztő erő.

Pp. kézbesítési vélelem megdöntése a végrehajtási eljárás során
99/B. §236 (1) Ha a kézbesítési vélelem beálltára tekintettel a határozat jogerőssé vált, a címzett mint kérelmező - a 99/A. § (3) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetében - a végrehajtási eljárás folyamatban léte alatt, a határozat végrehajtására irányuló eljárásról való tudomásszerzésétől számított tizenöt napon belül a kézbesítési vélelem megdöntése iránt kérelmet nyújthat be az első fokú határozatot hozó bíróságnál. Ha a végrehajtási eljárás megindult, a kérelem csak az e bekezdésben meghatározottak szerint terjeszthető elő.
(2) A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet harminc napon belül el kell bírálni. A kérelem elbírálására egyebekben a 99/A. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(3)237 Ha a címzett ellen a jogerős határozat alapján a bírósági végrehajtást megelőzően pénzforgalmi úton történő behajtást kezdeményeztek és arról tudomást szerzett, a kézbesítési vélelem megdöntése iránti, e § szerinti kérelmet a pénzforgalmi úton történő behajtásról való tudomásszerzésétől számított 15 napon belül terjeszthet elő.

Immaculata # e-mail 2017.03.30. 20:03

2008. évi XLV. törvény
az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

1. § (1) Az e törvényben szabályozott, a közjegyző hatáskörébe tartozó eljárásokban (a továbbiakban: eljárás) azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket ez a törvény nem szabályoz, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályai - a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel - megfelelően irányadók.

Vadsuhanc #   2017.03.30. 16:34

Közjegyzői záradék még nem volt a felmondás lett közjegyző által megküldve. A végrehajtási kérelem a felmondás után érkezett ( másik közjegyzőhöz ) fél év múlva. A felmondásra hivatkozva.

Ezért nem értem a Pp-re történt hivatkozást a a felmondással kapcsolatban. Miért ált be a kézbesítési vélelem a jognyilatkozat megküldésével kapcsolatosan.

Remélem jól írtam le.

Immaculata # e-mail 2017.03.30. 16:28

Igen, a rendkívüli felmondás egyoldalú jognyilatkozat.

Az már lehet közjegyzői záradékkal ellátott, és így bírósági iratnak minősül a kézbesítése.

Vadsuhanc #   2017.03.30. 16:24

Tisztelt Immaculata!

Mint írtam jó volt a megérzésed. Kölcsönszerződés felmondásáról van szó, amely 2005. évben lett aláírva. A szerződésben a felmondással kapcsolatosan az lett megfogalmazva, hogy az egymáshoz intézet jognyilatkozatok annak kézhezvételétől számítottan érvényesek.

A szerződést felmondó bank egyébként nagyon helyesen közjegyzői nyilatkozatban felmondta a szerződést és ezt a közjegyző nekem ( adóstársaknak ) postázta, ami " nem kereste " jelzéssel érkezett vissza hozzá, amelyről a banknak tanúsítvány állított ki a fentiek megállapításával.

Ez OK. úgy tudom ( és itt a tudatlanságom ), hogy a szerződés felmondása anyagi jogi nyilatkozat. A közjegyző által történt kézbesítés kapcsán, hogyan jön ide a Pp. szerinti kézbesítési vélelem?

A közjegyző egyébként sem ugy állította ki a tanúsítványt, hogy a kézbesítési vélelem beállt, hanem , úgy hogy az általa küldött irat, nem kereste jelzéssel érkezett vissza. A szerződésben egyértelműen a kézhezvétel kitétel szerepel az egymáshoz intézett jognyilatkozatok megtételére.

Köszönöm válaszod.