Fórum adózás, illeték és pénzügyek régebbi elöl     új hozzászólás


TB fizetés

cincinnatus #   2018.07.10. 11:13

ezek után nem lehet senkinek kérdése

Kedves Anzsel!

És mégis van. :)

T. Kérdező!

  • Úgy tűnik, hogy nem olvasta el elég figyelmesen a válaszomat, illetve nem tanulmányozta az NEAK (leánykori neve: OEP) honlapján található tájékoztatót, amelyben ezt is olvashatja:

"A biztosítás megszűnését a külföldi
biztosító által kiadott, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatványt (pl.: E104/S041), vagy egyéb igazolást köteles csatolni a biztosítási időszakról."

  • A munkaviszony megszűnésekor az angol munkáltatótól kapott ezzel kapcsolatos okmányokat.
  • Ezzel be kellett volna mennie az angol biztosítóhoz kérve, hogy a vonatkozó korrdinációs rendeletekben előírtt nyomtatványon (E104, vagy S041) a biztosítás tartamát igazolják le.

H-a nem tette meg pótolja.

  • Ha megtette csatolja.
  • Ha nem tette meg és nem tudja pótolni a NEAK szerinti nyomtatványt töltse ki, csatolja hozzá azt amilye van (angol munkaviszony igazolások), írjon egy kérelmet, amely szerint hivatalból kéri az angol biztosító megkeresését és az igazolás kiállítását...

További kérdéseivel forduljon a járási hivatal vezetőjéhez.

Kristu # e-mail 2018.07.10. 10:10

Kedves Cincinnatus!
Koszonom szepen a valaszt, de ezeket a dolgokat ertem. A kerdesem az, hogy hogyan tudom az angol egeszsegbiztositasomat megszuntetni es milyen modon tudom bizonyitani ezt?
Kosozonom a valaszokat

anzsel # e-mail 2018.07.10. 09:57

T. cincinnatus!

Gratulálok, nagyon szépen levezetted a tennivalókat, ezek után nem lehet senkinek kérdése -e téma körben, hiszen mindent meg írtál. A kétkedőnek csak szépen figyelmesen végig kell olvasni a leveled. Biztos vagyok benne, hogy
szinte minden kérdésére választ kap.

cincinnatus #   2018.07.10. 07:20

T. Kristu! 2018.07.10. 01:23

Ekként kell eljárni:

Ki és hol köteles a külföldön létrejött/megszűnt biztosítását bejelenteni?

A más EU (EGT) tagállamban, Svájcban, ún. egyezményes országban, illetve a saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosítást és annak megszűnését is 15 napon belül be kell jelenteni az egészségbiztosítás ellátásaira jogosultakról vezetett nyilvántartásba a kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatala – Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatala – részére.


Ez alapján tehát bejelentési kötelezettsége van:

•az EGT tagállamokban és Svájcban egészségbiztosítással, Magyarországon TAJ számmal rendelkező személyeknek;
•a Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött államokban egészségbiztosítással, Magyarországon TAJ számmal rendelkező személyeknek,
•nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgároknak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek szerinti külföldi biztosítás létrejöttét követően annak megszűnését is be kell jelenteni, mert a külföldi biztosítás megszűnését követően majd a magyarországi egészségbiztosítási jogviszonyt kell rendezni.

Fontos, hogy a külföldi biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentésekor a külföldi biztosító vagy a nemzetközi szervezet által kiadott EU-s formanyomtatványt vagy a biztosítási időszakról szóló egyéb igazolást is csatolni kell a bejelentéshez.

A bejelentési kötelezettség a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, illetve Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalánál személyesen vagy postai úton, továbbá, amennyiben rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, úgy ügyfélkapun keresztül teljesíthető. Amennyiben az elektronikus nyomtatványok valamelyikét meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani, a meghatalmazotti jogosultságát regisztrálnia kell, ezért ha nem rendelkezik az egészségbiztosítási szervnél bejegyzett meghatalmazotti/képviseleti jogosultsággal kérjük, a kérelem elektronikus benyújtása előtt szíveskedjék meghatalmazotti/képviseleti jogosultságát nyilvántartásba vetetni a „Regisztrációs lap” hatáskörrel rendelkező járási hivatalhoz történő benyújtásával.

A járási hivatalokról bővebb tájékoztatást a kormányhivatalok honlapján találhat.

A legközelebbi kormányhivatal járási hivatala elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

Hogyan lehet a bejelentést megtenni? Bejelentéshez szükséges nyomtatványok.

A bejelentés erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (EGT, saját) tehető meg, amely elérhető a hatáskörrel rendelkező járási hivatalok ügyfélszolgálatain, valamint letöltheti a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) honlapjáról (EGT, saját) is.

•Aki EGT tagállamokban, Svájcban, Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött államokban egészségbiztosítással rendelkezik, annak a Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató) - EGT elnevezésű nyomtatványt kell benyújtania.

•Az a magyar állampolgár, aki nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkezik, a Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató) - saját elnevezésű nyomtatványt kell benyújtania.

Mennyi az ügyintézési határidő?

A külföldi biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentésre az általános ügyintézési idő, azaz 60 nap irányadó. Amennyiben a bejelentéshez az összes szükséges dokumentum hiánytalanul benyújtásra került, ún. sommás eljárás keretében azonnal, de legkésőbb 8 napon belül rögzítik a bejelentést.

Amennyiben a bejelentést hiányosan nyújtják be, a hiányzó adat vagy dokumentum pótlása szükséges, és felhívjuk a figyelmet, hogy a pótlás időtartama is beszámít a 60 napos ügyintézési határidőbe.

Meddig kell a bejelentés megtenni? Milyen következményekkel jár a bejelentés késedelme vagy elmulasztása?

A bejelentést a külföldön létrejött biztosítási jogviszony létrejöttétől, illetve annak megszűnésétől számított 15 napon belül kell megtenni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a bejelentés késedelme, elmulasztása, vagy a nem megfelelő bejelentés 10.000,- Ft-tól 100.000,- Ft-ig terjedő mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után!

Mi történik a bejelentés megtételét követően?

A külföldön létrejött biztosítási jogviszony bejelentését követően a kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatala – Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatala –, kivételes esetben a NEAK intézkedik a TAJ szám ideiglenes érvénytelenítéséről. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a bejelentés teljesítését követően jogviszony-ellenőrzésre kerülne sor, úgy a NEAK rendszere „kék lámpa” jelzést fog mutatni.

A TAJ szám érvénytelenítéséről az eljáró járási hivatal értesítő levelet küld az ügyfél magyarországi lakó/tartózkodási helyére vagy levelezési címére.

Annak, aki bejelentette, hogy a fentiek szerint külföldön szerzett jogosultságot egészségbiztosítási ellátásra, már nem a magyar biztosítása alapján jár az ellátás, ezért felhívjuk a figyelmét, hogy a korábban – a magyar biztosítása igazolására – kiadott Európai Uniós kártya a TAJ szám érvénytelenítését követően nem használható.

A magyar biztosítás alapján kiállított EU kártyát vissza kell küldeni a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalának, illetve – Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalának –, ahogy azt a kártya átvételekor írásban vállalta.

A legközelebbi kormányhivatal járási hivatala elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

Bővebben lásd itt:
http://www.neak.gov.hu/…lentese.html#Ki %C3%A9s hol k%C3%B6teles a k%C3%BClf%C3%B6ld%C3%B6n l%C3%A9trej%C3%B6tt/megsz%C5%B1nt biztos%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1t bejelenteni?

Van-e lehetőség egészségügyi ellátás igénybevételére Magyarországon a bejelentés megtételét követően?

• EGT tagállamban létrejött biztosítás esetén

Amennyiben EU (vagy EGT) tagállamban jött létre a biztosítása, és rendelkezik az illetékes külföldi biztosító által kiállított Európai Egészségbiztosítási kártyával vagy az azt helyettesítő nyomtatvánnyal, úgy jogosult az orvosilag szükséges egészségügyi ellátás magyarországi igénybevételére. Az orvosilag szükséges ellátásokat az egyenlő elbánás elve szerint ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe, mint a Magyarországon biztosított személyek.

Ezzel kapcsolatban további információt talál az Ellátás Külföldön/Gyakran ismételt kérdések rovatunk 2. és 13. pontjában.

• Saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szervezettel létrejött biztosítás esetén

Arra a TAJ számmal rendelkező magyar állampolgárra, aki saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szerv foglalkoztatottja, a magyar jogszabályok szerinti biztosítás nem terjed ki. Erre tekintettel az adott nemzetközi szervezet különálló egészségbiztosítási rendszerében fennálló biztosítása idején kizárólag e biztosítása terhére, vagy térítés ellenében veheti igénybe Magyarországon az egészségügyi szolgáltatásokat.

Amennyiben a magyarországi egészségbiztosítás terhére kíván egészségügyi szolgáltatást igénybe venni, megállapodást köthet a lakóhelye szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalával, Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalával. A legközelebbi kormányhivatal járási hivatala elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

Kristu # e-mail 2018.07.10. 01:23

Sziasztok!
Azert irok, mert teljesen tanacstalan vagyok. Hat evvel ezelott kimentem Angliaba dolgozni, amit be is jelentettem az oep-nek es ervenytelenitettem a TAJ szamom. Most jottem vissza es szeretnek ujra bejelentkezni, hogy munkat tudjak vallalni, de igazolast kernek arrol, hogy kileptem az angol egeszsegbiztositasbol. Ezt nem tudom, hogyan tudnam megtenni, felhivtam a HMRCt akik azt mondtak hogy nem lehet megszuntetni.. Teljesen el vagyok keseredve, haza akartam koltozni, de ugy tunik nem tudok.. Tudna valaki segiteni abban, hogy milyen papirt kene beszereznem az Oepnak hogy ujra fizethessem a TB adot?
Koszonom a valaszolat

anzsel # e-mail 2018.07.06. 13:13

Kedves LULU84!
Tb-t, mindenkinek kell fizetnie. Magyarországon nem lehet tb-nélkül senki. Aki állandó lakóhellyel rendelkezik és nincs jogviszonya annak saját maga után kell fizetni. Aki dolgozik az természetesen biztosított. Neked is kell fizetni, ha több mint egy éve állandó lakóhellyel rendelkezel és nincs biztosítási jogviszonyod vagy egyéb jogosultságod. Visszamenőleg is kell fizetni, de lehet méltányossági alapon részletfizetési kedvezményt kérni( meg szokta adni a NAV). Azt javaslom, ha van rá lehetőséged, minél előbb rendezd a NAV felé a tartozásod.

Annak akinek nincs állandó lakóhelye ( nem biztosított nem dolgozik, stb.) az a kivétel a fizetés alól. Ő nem veheti igénybe a teljes körű orvosi ellátást csak térítés ellenében.

(Hajléktalannak is be kell jelentkezni a szállóra( ezáltal van van a lakóhely biztosítva a számára) és akkor tb-je.

nonolet # e-mail 2018.07.04. 22:41

Mivel KELLETT VOLNA fizetned eddig is!

Így megvan a kockázata, hogy kiszúr a rendszer.
Akkor pedig az elévülésre visszamenőleg kérhetik.
(ami 5 év)

A szokásos megoldás az, hogy
elkezded fizetni aztán kiderül,
hogy szerencséd van-e ...

lulu84 # e-mail 2018.07.04. 22:17

Tisztelt Fórumozók!Az a helyzet állt elő,hogy magam után szeretném fizetni a tb járulékot...arra már kaptam választ,hogy honnan és milyen nyomtatványt kell kitöltnem.Viszont nekem már jó ideje nincs fizetve a tb-m (nem is vettem igénybe egészségügyi ellátást!!!) és a kérdésem az lenne,hogyha én most elkezdem magam után fizetni akkor visszamenőleg kell-e valamit fizetnem????Vagy úgy működik,hogy ha most fizetek,akkor most jár (gondolom ezt lehet havonta fizetni?!?) és ennyi?Köszi ha válaszoltok!

anzsel # e-mail 2018.06.20. 09:57

Kedves Nelja!

olyan, hogy 10 órás munka idó nem létezik, törvény szerint csak teljes munka idő ( 8 óra) vagy rész munkaidő létezik ( 4 óra, 6 óra - ezek szolgálati idő szempontjából csak 1/2 résznek számítanak. an
Ha, valakit 1 napra jelentenek be, csak arra az egy napra van tb, ellátása, ha 15 napra jelentették be akkor csak arra a 15 napra van tb. a többit saját maga után kell fizetni a NAV felé, 18T1011-nyomtatványon.

cincinnatus #   2018.06.19. 07:46

nonolet 1 év pl. heti 10 órás jogviszonyban
1 év szolgálat időt ad !

DE
csak 10/40*365=912 nap biztosítási időt

:) Ezt nem értem. (1 év -365 nap- 10 órás jogviszony 912 nap (közel 3 év) biztosítási időt ad? :)

nonolet Tudtommal,
a SZOLGÁLATI idő az TELJES nappal ketyeg
CSAK a BIZTOSÍTÁSI ideje rövidebb arányosan

Fordítva. :) A biztosítási idő teljes nap és a szolgálati idő csökken arányosan feltéve, hogy a jövedelme nem éri el a minimálbért.

Lásd: Tny. 39.§

Nelja # e-mail 2018.06.18. 19:31

Köszönöm szépen a választ. A fiam havi 15 napra volt bejelentve (napi 10 órával), de mindig csak napi bejelentéssel 7 hónapon keresztül (turisztika-vendéglátás területe, felsőfokú végzettséggel, nyelvvizsgával,
700 Ft-os nettó órabérrel), ez nem tudom, mennyire szabályos, de összességében valószínűleg eléri a minimálbért. Mindenkit csak alkalmi munkavállalóként foglalkoztattak.

nonolet # e-mail 2018.06.18. 18:27

Mármint, ha időarányosan eléri a minimálbért.

Azaz a heti 10 órás szerződés esetén pl.
138000/40*10=34500 Ft/hó vagy több amit kap bérként.
Kevesebbet viszont nem is kaphat....

Vagy rosszul tudom?

nonolet # e-mail 2018.06.18. 18:14

"1 biztosításban töltött napja csak akkor ér 1 nap szolgálati időt"
" ha a jövedelme a minimálbért elérte."

Tudtommal,

  • a SZOLGÁLATI idő az TELJES nappal ketyeg
  • CSAK a BIZTOSÍTÁSI ideje rövidebb arányosan

Azaz

1 év pl. heti 10 órás jogviszonyban

  • 1 év szolgálat időt ad !

DE

  • csak 10/40*365=912 nap biztosítási időt
cincinnatus #   2018.06.18. 13:04

nonolet 2018.06.16. 13:33

Ellenben már akár csak a heti néhány órás rendes munkaviszony is ad teljes körű biztosítást!

Még a nyugdíj szolgálati idő is ketyeg vele...

Egy kis kiegészítés a fentiekhez.

Az utolsó mondatnál érdemes figyelembe venni a Tny. 39. szakaszában foglaltakat, azaz a heti néhány órás munkaviszonnyal rendelkező személy 1 biztosításban töltött napja csak akkor ér 1 nap szolgálati időt, ha a jövedelme a minimálbért elérte.

Hiányában a szolgálati időt arányosítani kell, azaz pl. az is előfordulhat, hogy valaki csak 10 biztosításban töltött nap alatt szerez 1 nap nyugdíj szolgálati időt.

Nelja # e-mail 2018.06.16. 17:02

Köszönöm szépen a válaszokat!

nonolet # e-mail 2018.06.16. 13:33

Ellenben már akár csak a heti néhány órás rendes munkaviszony is ad teljes körű biztosítást!

Még a nyugdíj szolgálati idő is ketyeg vele...

nonolet # e-mail 2018.06.16. 13:27

Igen ...tévedsz.

Az alkalmi munkavállalás
olyan különleges munkaviszony, amely alapján
az alkalmi munkavállaló NEM!!! lesz biztosított.

Tehát be kellett volna jelentkeznie és
saját maga után kellett volna fizetnie
eddig is a havi 7320 Ft-ot.

Nelja # e-mail 2018.06.16. 13:16

Köszönöm szépen, ezekkel nagyjából tisztában vagyok. Az érdekelt volna, hogy a napi bejelentéseket ha tudja bizonyítani, arra az időre is kérhetik-e visszamenőleg a járulékot!? Addig nem vett igénybe egészségügyi szolgáltatást, s úgy tudom, minimális mértékben ez is valamiféle bejelentés, vagy tévedek?

nonolet # e-mail 2018.06.16. 09:06

HA most bejelentkezik a T101 nyomtatvánnyal.

Akkor a Júniusi járulékot Júliusban kell majd befizetnie
(12.-éig és aztán minden hónap 12.-éig az előző hónap után)

A járulék 7320 Ft/hó lesz mindaddig amíg nem lesz biztosítással járó állása.

A 7320 Ft/hó járulékért jár a természetbeni betegellátás.
Azaz az ingyenes orvos+kórház és a gyógyszer ártámogatás, stb.

Nem jár viszont pénzbeli ellátás.
Azaz nincs táppénz, gyed/gyes, rokinyugdíj, stb.
Ezek csak a biztosítottnak járnak.

nonolet # e-mail 2018.06.16. 08:58

Kezdésnek jelentkezzen be és fizesse maga után a járulékot mostantól.

Íme...
Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés
http://www.neak.gov.hu/…rulekfizetes

A többi majd kiderül.
HA szerencséje van megússza a múltat.
Bár egyre jobb a nyilvántartás.

Nelja # e-mail 2018.06.15. 20:42

Tisztelt Jogi Fórum!

A fiam fiatal munkavállalóként futott bele a következő szituációba, ezzel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni:
Tavaly novembertől idén május végéig dolgozott egy helyen, ahol csak alkalmi munkavállalóként voltak hajlandók bejelenteni. Majdnem teljes állásnak megfelelő óraszámban, de mindig csak napi bejelentéssel lett elkönyvelve a munkája, s ezen hosszú távon sem akartak változtatni, ezért is mondott fel május végén. Jelenleg piros a TB kártyája, ezt a viszonyt szeretné rendezni. Kérdés, hogy tudja ezt megtenni? Ki kell fizetnie visszamenőleg 7 hónapra a minimum járulékot, vagy van bármilyen lehetőség arra, hogy az alkalmi bejelentést valamilyen mértékben beszámítsák? Mivel jelenleg épp munkát keres (nem bejelentett munkanélküli), nem mindegy, mennyit kell kifizetnie, ezért bármilyen megoldásnak örülnénk, ami méltányosan csökkentheti ezt az összeget. Válaszukat előre is köszönöm.

Rexor # e-mail 2018.05.24. 16:09

Először telepítsd a keretprogramot, utána a nyomtatványt.

anzsel # e-mail 2018.05.24. 16:07

Ha egyéni járulékot szeretnél fizetni, akkor a NAV oldaláról is letudod tölteni, vagy a NAV-nál kapsz nyomtatványt az ügyintézőtől. 18T1011-es nyomtatvány.

nadja #   2018.05.24. 15:51

Tudja valaki hogy ezt aváltozásbejelentő lapot pdfben hol lehet letölteni?

http://www.nav.gov.hu/…18T1011.html?…

Köszönöm

nonolet # e-mail 2018.05.23. 21:29

"de csak teljes áron tudod kiváltani. "

Naaaa....