Dr. Lesetár Péter: Az egyszemélyes társaság szakkifejezés német, angol és francia fordítása

Az <egyszemélyes társaság> mind a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, mind az új PTK.-ban előforduló gazdasági jogi szakkifejezés. Dr. Lesetár Péter ügyvéd, tolmács és szakfordító szerint a kifejezés mind magyarul, mind fordításaiban problémás. Az alábbi cikkében a problémák elemzése mellett megoldásokat javasol az <egyszemélyes társaság> angol, német és francia fordítására.

Az egyszemélyes társaság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben szabályozott egyik cégforma. E törvény 2014. 03. 15-ig volt hatályos, egyes rendelkezései továbbra is alkalmazandók. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szövegében pedig 11-szer fordul elő (ld. pl. XXX. Fejezet). Az <egyszemélyes társaság> kifejezés önellentmondás, contradictio in adiecto, hiszen egy társaság attól társaság, hogy tagjai vannak, tagok alkotják. E problémát dr. Fábián Ferenc is érzékeli, amikor a Polgári jog I.-ben (Novissima Kiadó, 2007., 70.o.) megjegyzi, hogy

„[m]ind a korlátolt felelősségű társaság, mind pedig a részvénytársaság működhet egyszemélyes társaság formájában is (ami csak nyelvileg abszurd)”.

Ha csupán nyelvileg lenne abszurd a kifejezés, már ez is elegendő ok lenne tüzetesebb megvizsgálására. Valójában azonban nincsen olyan, hogy egy jogi szakkifejezés csak nyelvileg abszurd, de egyébként nem az.

Az <egyszemélyes társaság> átültetése a 2006. évi IV. törvény német fordításában: <Einmanngesellschaft>. Ez is önellentmondást hordoz magában, hiszen az <Einmann-> egy személyre utal, a <-gesellschaft> ellenben arra utal, hogy több személyről van szó. Továbbá, a <-mann-> azt sugallja, hogy az egyetlen tulajdonos csak férfi lehet, pedig az a gyakorlatban gyakran éppen nő. Sajnálatos tény, hogy mindezek ellenére használatos az <Einmanngesellschaft>.
A következő kifejezések a nyelvtani nem és természetes nem kifejezésének problémáját megfelelően megoldják: <Einperson-Gesellschaft>, <Einpersonen-Gesellschaft>, <Einpersonengesellschaft>. Az <Einpersonen-Gesellschaft> előfordul az Aktiengesetz *42. §-ában; az <Einpersonengesellschaft> pedig kötőjel nélkül fordul elő a *Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (1892) Mellékletében. Az <-en->-t az <Einpersonen->-ben feleslegesnek találom: ugyan miért kellene többes számban lennie az egyes számot jelentő szónak?
A terminus antonímája – a <Mehrpersonengesellschaft>, – viszont ellentmondásmentes.

Az <egyszemélyes társaság> a törvény angol fordításában: <Single-member Companies>. A <single-member company> természetesen angolul is önellentmondás. A <single member companies> ennek ellenére előfordul a Companies Act 2006-ben. A <single member enterprise> kifejezésben viszont ellentmondásmentes. A <single member> (= <egyedüli tag>) kifejezésben rejlő önellentmondást szerintem a legjobban a következők kerülik el: <sole owner enterprise>, <sole-proprietor enterprise>.

Ugyanez a helyzet a francia fordítással. A <société unipersonnelle> tükörfordítás önellentmondás szerintem annak ellenére is, hogy a Code de Commerce 1239-1 §-ában előfordul. Az <entreprise unipersonnelle> (= <egyszemélyes vállalkozás>) francia jogi szakkifejezés viszont nem hordoz magában önellentmondást, ennek használatát javasolom. Egyébként az <entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée> háromszor is előfordul a Code de Commerce-ben.

Dr. Lesetár Péter

A rovatot vezeti dr. Kovács Tímea: http://drkovacstimea.hu/szakertoink.php

Bibliográfia

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról. http://jogszabalykereso.
mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=100466.604526

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

Dr. Fábián Ferenc – Dr. Sághy Mária 2007. Polgári Jog I. Budapest, Novissima Kiadó.

2006. évi IV. törvény német fordítása. Szerző: Miniszterelnöki Hivatal. 2007. november
26. https://hirkozpont.magyarorszag.hu/…ok/iv2006_de

*Aktiengesetz *(1965)

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (1892)

2006. évi IV. törvény angol fordítása. Szerző: Miniszterelnöki Hivatal. 2007. november
26. https://hirkozpont.magyarorszag.hu/…ok/iv2006_en

Companies Act 2006

2006. évi IV. törvény francia fordítása. Szerző: Miniszterelnöki Hivatal. 2007. november 26. https://hirkozpont.magyarorszag.hu/…ok/iv2006_fr

Code de Commerce