A Jogi Fórum a jogi forráskutatást, információszerzést támogató új, ingyenesen elérhető adatbázist tett közzé az aktívan szerkesztett magyar jogi folyóiratok tartalomjegyzékéről.

Az adatbázis indulásakor 20 folyóiratot és több mint 500 lapszámot lefedő szolgáltatás keretében a Jogi Fórum a jövőben a megjelenésnek megfelelő rendszerességgel közzéteszi a Magyarországon jelenleg – papíralapon vagy online – aktívan megjelenő jogtudományi témájú, illetve jogászoknak szóló folyóiratok tartalomjegyzékét. A készítők reményei szerint a további fejlesztések eredménye valamennyi aktívan szerkesztett magyar jogi folyóirat teljes körű feldolgozása lesz.

A szolgáltatás célja az elérhető szakmai információforrások széleskörű bemutatása, a forráskutatás támogatása, szándéka, hogy az érdeklődők számára eddig nehezen elérhető információkat, a kiadók és kiadványaik számára nagyobb ismertséget biztosítson. A folyóiratok tartalmának átláthatósága, a kutatás megkönnyítése érdekében a tartalomjegyzékek kereshető adatbázisba rendezve kerülnek közzétételre.

A folyóirat adatbázis jelenleg az alábbi folyóiratok 2008. évben, illetőleg – egyes lapok esetében – ezt megelőzőn megjelent számainak tartalomjegyzékét tartalmazza:

 • Acta Humana
 • Acta Juridica Hungarica
 • Agrár- és Környezetjog
 • Bírósági Határozatok
 • Börtönügyi Szemle
 • Debreceni Jogi Műhely
 • Expressis Verbis
 • Fundamentum – Emberi jogi folyóirat
 • Gazdaság és Jog
 • Infokommunikáció és Jog
 • Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle
 • Jogelméleti Szemle
 • Jogtudományi Közlöny
 • Közjegyzők Közlönye
 • Miskolc Journal of International Law
 • Miskolci Jogi Szemle
 • Önadozó
 • Polgári jogi kodifikáció
 • Ügyészek Lapja

A jogi folyóirat adatbázis webcíme: www.jogiforum.hu/folyoiratok