Nem a jogvita bíróságon kívüli lefolytatásáról van szó, s nem is a felek lelki befolyásolásáról. Mi hát a lényege a mediációs technikának? – A Jogi Fórum 2008. szeptember 19-én ’Mediáció – az alternatív jogrendezési eljárás’ témában megrendezett szakmai konferenciájának hallgatósága a terület ismert és elismert szakértőitől kapott kimerítő választ a fenti kérdésre.

A rendezvényt Dr. Krémer András szociológus, az Országos Mediációs Egyesület elnökségének tagja, az Oktatásügyi Közvetítői Szolgálat igazgatója nyitotta prezentációjával. Az előadó a mediáció kialakulásáról, elterjedéséről, előnyeiről, magyar és nemzetközi jellegzetességeiről, intézményesülésének tapasztalatairól, legfontosabb felhasználási területeiről, a közvetítés, mint alternatív vitarendezési, konfliktuskezelési eljárás módszereiről és legfontosabb elveiről tartott átfogó, a közvetítés hatékonyságát szociológiai szempontból magyarázó előadást.

A szociológus nézőpontját követően Dr. Németh Szabolcs, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium munkatársa beszélt a polgári jogi mediáció jelenlegi jogi szabályozásáról, tendenciáiról, a közvetítés alternatív jogrendező, permegelőző szerepéről a magánjogi jogviták területén. A prezentáció során statisztikai adatok hangzottak el a közvetítői ügyek számáról, hatékonyságáról, szó esett a mediáció etikai szabályairól, a közvetítés és a bírósági eljárások közötti kapcsolat rendezésének szükségességéről, a közvetítés minőségének, magas szakmai színvonalának alapvető követelményeiről.

A délutáni programot Dr. Hatvani Erzsébet, az Igazságügyi Hivatal főigazgatója indította a büntetőügyekben folytatott közvetítői eljárás bevezetésének okait, valamint a bevezetés óta eltelt másfél év gyakorlatának tapasztalatait elemző, lendületes előadásával. Az előadó ismertette a „büntető mediáció” nemzetközi és hazai jogszabályi hátterét, a büntetőügyekben folytatott közvetítői eljárás szervezeti és képzési rendszerét, szakértői elhivatottsággal, statisztikai adatok és érdekes, tanulságos esetek bemutatásával beszélt a büntetőeljárásban alkalmazható mediáció múltjáról, jelenéről és jövőjéről.

A rendezvényt Dr. Gulyás Kálmán az Országos Mediációs Egyesület elnökségének tagja, a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat egyik alapítója, jelenlegi közvetítője zárta a munkaügyekben folytatott közvetítői eljárásról tartott nagyszerű előadásával. A prezentációban részletesen szó esett a munka világában zajló viták sajátosságairól, típusairól, a munkaügyi konfliktusok rendezésére létrehozott intézményekről, kiemelten pedig a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat, mint az első magyar állami munkaügyi közvetítői szolgálat megalakulásának körülményeiről, valamint – esetekkel színesítve – a Szolgálat 12 éves működésének főbb tapasztalatairól.

A résztvevők az előadások teljes hanganyagát és prezentációit letölthetik a konferencia honlapjáról: http://konferencia.jogiforum.hu/mediacio/