Két pécsi jogtudós kimagasló szakmai munkáját is rangos állami kitüntetéssel ismerték el augusztus 20., az Államalapítás és Szent István király ünnepe alkalmából. Bruhács János nemzetközi jogász professor emeritus Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt polgári tagozat, Balogh Ágnes ügyvéd egyetemi docens pedig Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült.

Kimagasló szakmai munkája elismeréseként Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

DR. BRUHÁCS JÁNOS nemzetközi jogász, a Pécsi Tudományegyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem professor emeritusa.

Bruhács János 1963-ban a Pécsi Tudományegyetemen szerzett jogász diplomát Sub Auspiciis Rei Publicae Popularis minősítéssel. 1963 óta tanít a PTE/JPTE-n, 1963 és 1969 között egyetemi tanársegédként, 1969 és 1979 között egyetemi adjunktusként, 1979 és 1994 között egyetemi docensként, 1994 és 2009 között egyetemi tanárként, 2009-től pedig professor emeritusként. 2009 óta a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán is oktat, 2001 és 2009 között egyetemi tanárként, 2009 óta professor emeritusként. 1977-ben kandidátusi fokozatot szerzett majd 1994-ben habilitált. 1987 és 2005 között a PTE Állam- és Jogtudományi Karának Nemzetközi Jogi Tanszékét vezette. 1989-től 1990-ig dékánhelyettes, majd 1990 és 1993 között a JPTE Állam- és Jogtudományi Karának dékánja. 1997-ben vendégprofesszor a Université Pantheéon-Assas (Paris II) egyetemen.

Forrás: Wikipedia

Fontos szakmai megbízásai: A magyar delegáció tagja a Duna Bizottság 1979. évi ülésszakán; A Bős-Nagymaros ügyben a jogászbizottság tagja (1989-1995); Magyar képviselő, illetve delegációs-vezető az Európa Tanácsnak az 1994. évi luganoi egyezményt (a környezeti károk miatti polgári jogi felelősség) kidolgozó munkabizottságában, illetve az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a 2003. évi kijevi jegyzőkönyvet (tárgya: a nemzetközi folyókon ipari balesetettel előidézett határon átterjedő szennyezéssel okozott károk miatti polgári jogi felelősség) kidolgozó munkabizottságban (2000-2003). Az 1899-ben felállított Állandó Választott Bíróság tagja 1998 óta és az Európai Bizottsági és Együttműködés Szervezet Választott Bíróságának tagja 2016 óta. A köztársasági elnök 1996-ban és 1997-ben is jelölte alkotmánybírónak, ám az Országgyűlés egyik alkalommal sem választotta meg.

2011-ben A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben, 2013-ban pedig Pulszky Ágost Emlékérem elismerésben részesült.

Szakmai szervezeti tagságok: 1975. International Law Association magyar tagozatának tagja és alelnöke; 2001-2004 Committé on Water Resources Law tagja; 1984. International Institute of Space Law; 1989. International Water Law Association; 1992. Magyar Külügyi Társaság; 1993. Magyar UNESCO Bizottság ; 1993-1999 MTA PAB szakbizottság elnöke; 1992-1999 Magyar Atlanti Tanács alelnöke; Magyar ENSZ Társaság Kormányzótanácsa; Hágai Állandó Választott Bíróság; Magyar Asztronautikai Társaság; ILA Water Resources Committee; MTA Nemzetközi Közjogi Albizottságának tagja.

Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

DR. BALOGH ÁGNES RÓZSA ügyvéd, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Büntetőjogi Tanszékének egyetemi docense, a Pécsi Egyházmegye és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola jogásza.

A kitüntetést a jogászi hivatásra hallgatók generációit felkészítő egyetemi oktatói, illetve példaadó ügyvédi tevékenysége, valamint az egyházi felsőoktatás területén végzett szervezőmunkája elismeréseként ítélték oda Balogh Ágnesnek.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetésnek, a Magyar Érdemrendnek az osztálya. A Magyar Érdemrend fehér zománcozású görög kereszt.