Két jogtudósnak is Széchenyi-díjat adományozott Magyarország köztársasági elnöke. Bihari Mihály a politikatudományod doktora, az Alkotmánybíróság volt elnöke, és Korinek László Dezső kriminológus, rendészettudós március 15-én, a 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján az Országház kupolacsarnokában vette át a kitüntető címet Sulyok Tamás államfőtől. Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként további öt jogász részesült rangos állami kitüntetésben a nemzeti ünnep alkalmábó – hogy kik, az az alábbiakban megtudható. Szívből gratulálunk Mindannyiuknak!

SZÉCHENYI-DÍJAT KAPOTT:

DR. BIHARI MIHÁLY jogász, a politikatudomány doktora, professor emeritus, az Alkotmánybíróság volt elnöke a magyar politológia-oktatás megalapozásában vállalt kiemelkedő szerepe, valamint jelentős tudományos, oktatói és oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként.

A Széchenyi-díjjal kitüntetett Bihari Mihály jogász, a politikatudomány doktora, professor emeritus. – Fotó: Kovács Attila / MTI

Bihari Mihály 1943. február 24-én született Budapesten. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1971-ben, Bölcsészettudományi Karán szociológiából 1974-ben szerzett diplomát. 1984-ben kandidátusi (PhD) címet szerzett, 1994-ben lett a politikatudományok doktora.

1970-től az ELTE ÁJK állam- és jogelméleti tanszékén gyakornok, 1973-tól tanársegéd, 1975-től egyetemi adjunktus volt. 1981-től a Művelődési Minisztérium egyetemi és főiskolai főosztályát vezette, 1984-től az ELTE jogi karán az akkor megalakult politológia csoport főállású vezetője, 1989-es tanszékké válása után a politológia tanszék vezetője lett. 1989-től az MTA Politikatudományi Intézetében a pártszociológiai kutatócsoportot irányította, politikaelméletet tanított a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1989-90-ben a Németh Miklós vezette kormány tanácsadója volt. A Magyar Szocialista Munkáspártból 1988 áprilisában kizárták; 1989-ben alapító tagja volt a Magyar Demokrata Fórumnak. 1994-től egy cikluson át a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője volt. 1999-2008 között az Alkotmánybíróság tagja, 2005 és 2008 között a testület elnöke, majd 2010-től 2013-ig ismét a testület tagja volt.

Bihari Mihály jogász, a politikatudomány doktora, professor emeritus, az Alkotmánybíróság volt elnöke átveszi a Széchenyi-díjat Sulyok Tamás köztársasági elnöktõl 2024. március 14-én. – Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Kutatási területe a politikatudomány, a magyar politikai rendszer, a parlamenti jog és alkotmányosság, az állam- és jogelmélet.

Megalakulása óta tagja a Magyar Politikatudományi Társaságnak, amelynek 1989-től alelnöke, 1992-1994 között elnöke volt. Az ELTE és a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa. Húsz könyv, tankönyv, több száz tudományos cikk, tanulmány szerzője.

Díjai: Demény Pál-emlékérem (1992), Bibó István-díj (1996), Deák Ferenc-díj (2009), a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (2013), Príma díj (2016).

KORINEK LÁSZLÓ DEZSŐ kriminológus, rendészettudós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus a rendészettudomány területén meghatározó jelentőségű szakmai munkája, példaadó oktatói és oktatásszervezői, illetve sokrétű társadalmi tevékenysége elismeréseként.

A Széchenyi-díjjal kitüntetett Korinek László Dezsõ kriminológus, rendészettudós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus. – Fotó: Kovács Attila / MTI

1946. május 25-én született Ácson. 1971-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán (PTE ÁJK) karán szerzett diplomát. 1984-ben lett az állam- és jogtudományok kandidátusa (PhD), 1996-ban habilitált, 1998-ban lett a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora, 2007-től az MTA levelező, 2013-tól rendes tagja.

1971-től oktatott a PTE Állam- és Jogtudományi Karán, 1996-tól tanszékvezető egyetemi tanár, jelenleg professor emeritus. Vendégkutató volt Ausztriában és az NSZK-ban, 1998 és 2001 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is oktatott.

Korinek László Dezsõ kriminológus, rendészettudós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus átveszi a Széchenyi-díjat Sulyok Tamás köztársasági elnöktõl 2024. március 14-én. – Fotó: Máthé Zoltán / MTI

1990-1991-ben a Belügyminisztérium rendészeti helyettes államtitkára, 1991-től két évig a Rendészeti Hivatal elnöke, 1993-tól 2019-ig a Belügyi Szemle főszerkesztője volt, 2019-től az Országos Kriminológiai Intézet tudományos tanácsadója. Megválasztották a Magyar Kriminológiai Társaság alelnökévé, a Magyar Rendészettudományi Társaság alapító elnöke, a Nemzetközi Büntetőjogász Társaság tagja.

Kutatási területe a bűnmegelőzés, a kriminológia, a viktimológia, a rendészet működése. Több mint 200 tanulmánya, tankönyve, öt önálló monográfiája jelent meg.

Díjai: Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1996), a Magyar Statisztikai Társaság Fényes Elek díja (2002), a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2003), a Magyar Kriminológiai Társaság Vámbéry Rusztem Emlékérme (2004), a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozata (2011), Simon Wiesenthal-díj (2011), a Magyar Érdemrend középkeresztje csillaggal (2015).

A MAGYAR ÉRDEMREND PARANCSNOKI KERESZTJE A CSILLAGGAL POLGÁRI TAGOZAT KITÜNTETÉST KAPOTT:

DIENES-OEHM EGON jogász, volt alkotmánybíró és nagykövet, Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének korábbi helyettes állandó képviselője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi docense Magyarország alkotmányos rendjének védelmét szolgáló, illetve a magyar és az európai uniós jogrendszer illeszkedését elősegítő felelősségteljes munkája, valamint kiemelkedő tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként.

Dienes-Oehm Egon jogász, volt alkotmánybíró és nagykövet, a PPKE JÁK címzetes egyetemi docense átveszi a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetést Sulyok Tamás köztársasági elnöktõl 2024. március 14-én. – Fotó: Máthé Zoltán / MTI

POKOL BÉLA a szociológiai tudomány doktora, jogtudós, politológus, volt alkotmánybíró és országgyűlési képviselő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa Magyarország alkotmányos rendjének védelmét szolgáló felelősségteljes munkája, az államelmélet, a jogbölcselet és a politikatudományok területét is gazdagító tudományos pályája, a szociológia és a demográfia, illetve a társadalom alrendszereinek vizsgálata terén folytatott kutatásai, valamint értékes közéleti tevékenysége elismeréseként.

Pokol Béla nevében házastársa, Kónya Judit vette át a a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetést Sulyok Tamás köztársasági elnöktől a Parlament kupolacsarnokában 2024. március 14-én.

Pokol Béla a szociológiai tudomány doktora, jogtudós, politológus, volt alkotmánybíró, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa. – Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

SZÍVÓS MÁRIA jogász, volt alkotmánybíró, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi tanára, Magyarország alkotmányos rendjének védelmét szolgáló felelősségteljes munkája, a büntetőjog területén bíróként és oktatóként egyaránt példaadó felkészültséggel végzett, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként.

Szívós Mária jogász, volt alkotmánybíró, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi tanára átveszi a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetést Sulyok Tamás köztársasági elnöktõl 2024. március 14-én. – Fotó: Máthé Zoltán / MTI

2023. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL MAGYAR ÉRDEMREND PARANCSNOKI KERESZTJE POLGÁRI TAGOZAT KITÜNTETÉST KAPOTT

DR. MISKOLCZI-BODNÁR PÉTER PÁL jogász, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának korábbi dékánja, egyetemi tanára felsőoktatás területén végzett négy évtizedes, magas szintű oktatói és vezetői tevékenysége, valamint nemzetközi és hazai szinten egyaránt jelentős tudományos munkája elismeréseként.

A tavaly kitüntetett Miskolczi-Bodnár Péter Pál jogász, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának korábbi dékánja, egyetemi tanára átveszi a Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt polgári tagozat kitüntetést Sulyok Tamás köztársasági elnöktõl 2024. március 14-én. – Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

DR. TÖRŐCSIKNÉ DR. GÖRÖG MÁRTA jogász, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja és Civilisztikai Tudományok Intézetének intézetvezető egyetemi tanára.