Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából díjazták csütörtökön állami kitüntetésekkel “azokat az életműveket és sok évtizedes pályafutásokat, melyek a közösséget szolgálták és embertársainkat segítették” – közölte az igazságügyi miniszter  Facebook-oldalán. Három jogász életpályája is elismerésben részesült.

“A hazának mindig szüksége volt és lesz olyan nőkre és férfiakra, akiknek szeme előtt a magyar nemzet gyarapítása, hírének öregbítése és becsületének védelme lebeg” – írta Varga Judit.

Két bíró és egy ügyvéd szakmai életműve is elismerésben részesült. Őket mutatjuk most be.

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült:

BARSI JÓZSEF LÁSZLÓ példaértékű felkészültséggel, lelkiismeretesen végzett bírói munkája, valamint az igazságügy szolgálatába lépő fiatalok pályakezdését segítő tevékenysége elismeréseként.

Barsi József bíró, törvényszéki tanácselnök, címzetes táblabíró 1956. december 9-én született Mezőkövesden. 1988. február 20-án végzett a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

1988. november 1. napjától fogalmazóként, majd a jogi szakvizsga teljesítését követően 1991. április 1. napjától pedig már bíróként dolgozott a Balassagyarmati Törvényszéken civilisztika ügyszakon (polgári, munkajogi, gazdasági ügyek), egészen nyugdíjazásáig, 2022. április 30. napjáig. 2014. január-március hónapokban a Kúriára kirendelt bíró a Gazdasági Kollégium VII. tanácsa mellett.

Bírói tevékenysége mellett egyéb területeken is aktívan részt vett az igazságszolgáltatási szervezet életében, így a fogalmazók képzésében és a törvényszéki oktató tevékenységben. Tagja volt a BÜSZ vizsgabizottságának. 1999. áprilisától 2017. március 31-ig a Balassagyarmati Törvényszék sajtószóvivője. 16 éven át tagja a Magyar Bírói Egyesület országos választmányának.

2016-ban tagja a Kúria „A felszámoló jogállása a Cstv. 51.§-ában meghatározott kifogás alapján indult eljárásban” tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző csoportjának. Az OBH elnöke által felállított stáb tagjaként jogszabály-véleményezési tevékenységet is folytatott, 2020-ban a „törlési eljárás” tervezetével, 2021-ben pedig a  fizetésképtelenségi eljárásszabályozásával kapcsolatban.

Lelkiismeretes munkáját az Országos Bírói Tanács 2022. májusában a Juhász Andor-díj ezüst fokozatával ismerte el.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült:

S. SZABÓ PÉTER négy évtizedes, elsősorban a társasági jog területén kiemelkedő ügyvédi tevékenysége, valamint a nemzetközi kapcsolatok terén meghatározó szerepe elismeréseként.

A kitüntetettek – A képen Vezekényi Ursula (balról a második), Barsi József László (balról a harmadik), Varga Judit igazságügyi miniszter mellett pedig S. Szabó Péter (jobbról a harmadik). Forrás: Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-oldala

Diplomáját 1981-ben kapta meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1992-ben végzett az Academy of American and International Law, the Southwestern Legal Foundation, International and Comparative Law Center University of Texas (Dallas, Texas) intézményben.

A Bán, S. Szabó, Rausch & Partners alapító tagja. Bejegyzett magyar ügyvéd, aki a társasági jog, társaságok felvásárlása és összeolvadása, közös vállalkozások és ingatlanjogi ügyekben jártas. A Bán. S. Szabó, Rausch & Partners-hez való csatlakozása előtt más magyar ügyvédi irodáknál dolgozott partnerként.

2007-ben a Budapesti Ügyvédi Kamara Eötvös Károly díjjal tüntette ki.

2018 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyetteseként tevékenykedik, előtte – 2002 től – pedig a kamara titkára volt. 2007 óta az Európai Ügyvédi Kamarák Szövetsége (CCBE) magyar delegációjának tagja. 2012 óta a CCBE közokirati törvény megalkotásával kapcsolatos munkacsoportjának elnöke, valamint 2014 óta a CCBE költségvetési bizottságának tagja.

2014-ben megkapta a Magyar Ügyvédi Kamara által adományozott „Az ügyvédségért” címet.

VEZEKÉNYI URSULA több mint négy évtizedes bírósági pályafutása során főként a társasági és a cégjog területén végzett, nemzetközileg is elismert, magas színvonalú munkája elismeréseként .

Varga Judit és Vezekényi Ursula, kezében az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 175. évfordulója alkalmából átadott állami kitüntetéssel 2023. március 16-án. – Forrás: kuria-birosag.hu

1979-ben végzett az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán summa cum laude minősítéssel. 1979. márciusától kezdődően fogalmazóként segítette a Pesti Központi Kerületi Bíróság munkáját, ahonnan rövid időn belül, 1980 januárjában áthelyezték a Legfelsőbb Bíróságra. Jogi szakvizsgáját kitűnő eredménnyel teljesítette. 1981. július 1-jei hatállyal nevezték ki bírósági titkárrá, 1982 márciusában bírói kinevezést kapott.

Jogi szakmai anyaggal bővített angol és német nyelvismeretének köszönhetően 4 évig az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Jogi Kapcsolatok Főosztályán főelőadóként kamatoztatta tudását.

1988. december 1. napjától beosztott bíróként dolgozott a Fővárosi Bíróságon, ahol 1990. június 1-jén tanácselnöknek nevezték ki.

Legfelsőbb bírósági munkáját 1992. április 15-én, a Gazdasági Kollégium bírájaként kezdte. Munkája mellett az igazságügyi miniszter által létrehozott társasági és cégjogi kodifikációs bizottság tagja, valamint a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékének oktatója, adjunktusa is volt. Később az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói tevékenységét címzetes egyetemi docens címmel jutalmazta.

Mindezek mellett 1990-től kezdődően számos társasági jogi, cégjogi szakkönyv társszerzője volt.

2006. május 1. napjától a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának tanácselnöke, 2012. január 1-től kúriai tanácselnök. Bírói tisztségéből, nyugdíjba vonulására tekintettel, 2022. március 17. napjával mentették fel.

Kiemelkedő munkásságáért 2020-ban, a jogi hivatásrendek által alapított Deák Ferenc-díjban részesült, amely elismerés jelzi, hogy Vezekényi Ursula bíróként, az elmúlt századok nagy jogászainak, a deáki hagyományoknak méltó utódja.

2021-ben az Országos Bírói Tanács Juhász Andor-díj arany fokozatát adományozta Tanácselnök részére.

Bírói munkáját az egész pályafutására jellemző szorgalommal és elhivatottsággal, alapos szakmai felkészültséggel végezte. Munkásságával hozzájárult számos új jogintézményhez kapcsolódóan a joggyakorlat kialakításához, egységesítéséhez.

“Márai Sándor úgy írja, hogy

csak egyfajta igazi hazafiság van: ha valaki ott, ahol éppen van, teljes hűséggel és feltétlen erőkifejtéssel helytáll a munkájában. Ennek pedig visszaható ereje van a hazára”

– mondta az ünnepségen az igazságügyi miniszter.

“A ma kitüntetettek teljesítménye éppúgy gazdagítja országunk történelmét, mint felmenőink hőstettei”

– fogalmazott a tárcavezető, aki köszönetet mondott a kitüntetetteknek a nemzet szolgálatában végzett elkötelezett munkájukért.