Visszajár-e az illeték?


Két Lotti # 2002.08.12. 11:49

Ha a földhivatalban is látszik, hogy az örökös kötelesrész (öröklés) jogcímen kapta az 1/4-et, akkor erősebbek az érveid.  Ha nem, akkor az illetékhivatal bele fog kötni, de ha igen, akkor hivatkozhatsz arra, hogy az örökös a hagyaték megnyílásával kapta meg a kötelesrészét, tehát Te egyáltalán nem is szerezhetted meg azt a részt.  Mindenesetre kíváncsi vagyok, hogy mit fognak mondani.

Azért kimásoltam az Itv. vonatkozó rendelkezését.
14. § A kötelesrész értékével a kiadásra kötelezett örökös örökrészének értékét csökkenteni kell. Az az örökös, aki a kötelesrészre jogosult követelését a hagyatékhoz nem tartozó készpénzzel vagy más ellenszolgáltatással elégíti ki, visszterhes vagyonátruházási, míg a kötelesrészre jogosult öröklési illetéket köteles fizetni.
 


Ügyvéd - Társasági szakjogász

longdancer # 2002.08.08. 08:43

Ketten vagyunk testvérek. Szomszédunk (Józsi bácsi) még életében nekünk ajándékozta a lakását /1/2-1/2 arányban/ mert a saját gyermeke nem törődött vele, mi gondoskodtunk róla. Az ajándékozási szerződés után az illetékhivatal kiszabta a terhünkre az illetéket, amit be is fizettünk.
Eltelt két év, meghalt a Józsi bácsi, és a hagyatéki tárgyaláson megjelent a saját gyermeke, és igényt tartott a lakásból a kötelesrészre. (Józsi bácsinak más ingatlana nem volt, csekély pénz maradt még a betétkönyvében.) Anyagi helyzetünk nem tette lehetővé, hogy a kötelesrész értékének megfelelő pénzösszeget fizessünk a vér szerinti (törvényes) örökösnek, így megállapodást kötöttünk vele, hogy az ingatlanból 1/4-1/4-et ingyenesen átadunk neki. Az örökös a Ptk. rendelkezésére hivatkozott, hogy az örökhagyó életében, a halálának időpontjához viszonyítva 15 éven belül ajándékozott vagyontárgyakat a hagyatékba tartozónak kell tekinteni - tehát kénytelenek voltunk a törvénynek megfelelően eljárni.
Ezzel párhuzamosan kérelmeztük az illetékhivatalnál, hogy akkor ennek megfelelően ne 1/2-1/2; hanem 1/4-1/4 után kelljen az illetéket fizetnünk; azaz a másik 1/4-1/4-re eső illetéket térítsék nekünk vissza. Visszajár-e nekünk ténylegesen a kötelesrészként kiadott 1/4-1/4-re eső illeték?


longdancer