A 2000. év adatai alapján megállapítható, hogy a magyar szabadalmi bejelentések számának az 1998-ig tapasztalható csökkenése megállt, és azóta egyenletes növekedést mutat. Az 1998-as 694 bejelentés után 1999-ben 727 magyar szabadalmat jelentettek be a feltalálók, 2000-ben pedig ez a szám – meghaladva az 1996-os szintet is – 810. Ebből 631 egyéni feltalálók által bejelentett szabadalom, a maradék 179 pedig intézményi.
A külföldiek magyarországi bejelentéseinek száma is dinamikusan növekedett – 3780-ról 4070-re – jelezve ezzel, hogy Magyarország a technológiatranszfer fontos szereplőjévé vált.
Ezt támasztja alá az is, hogy a nemzetközi szabadalmi együttműködés keretében tett bejelentések 70%-ában megjelölték Magyarországot is mint célországot.
A védjegybejelentések száma az elmúlt öt évben meredek emelkedést mutat, 2000-ben 4692 új bejelentés származott hazai tulajdonosoktól és 2291 külföldiektől. Ez az elmúlt évhez képest több mint 15%-os emelkedés a magyar és kb. 12%-os emelkedés a külföldi bejelentések terén.
Az ipariminta-oltalmi (dizájn) bejelentések száma az elmúlt években hullámzó volt a páros évek hullámvölgyeit a páratlan évek kiemelkedő bejelentésszáma ellensúlyozta. Ez 2000-ben is így történt: az 1999-es 699-hez képest csökkenés mutatkozott, de az 503 bejelentés meghaladja az 1997-es korábbi hullámhegy 500 bejelentését.
A használatiminta-oltalmi bejelentések száma a szabadalmi bejelentésekhez hasonlóan alakult, az 1998-ig tartó csökkenést az elmúlt két évben jól látható emelkedés követte, a 2000-ben regisztrált 331 bejelentés tíz százalékkal haladja meg az előző évi adatot.
Külön figyelmet érdemel az egyelőre még kevés számú, de a magyar élelmiszeripar, a magyar borvidékek, általában az úgynevezett hungaricumok szempontjából hatalmas jelentőséggel bíró tíz, földrajzi árujelzőkre vonatkozó bejelentés, amely a korábbi évekkel összehasonlítva szintén jelentős emelkedésnek számít.