A közoktatási feladatokhoz kapcsolódóan a felzárkóztató oktatás, a különleges gondozás keretében végzett gyógypedagógiai ellátás, a szervezett közoktatási intézményi étkeztetés és az általános iskolai napközis ellátás, valamint az óvodai nevelés esetében észlelte a legtöbb hiányosságot a Állami Számvevőszék (ÁSZ) a helyi önkormányzatoknál, a szociális ellátást érintően pedig a működési engedélyek hiányát, illetve hiányosságait tárták fel a számvevők.

Ezek a megállapítások a közelmúltban lezárult és az interneten közzétett ÁSZ-jelentés összefoglalójában olvashatók: a dokumentum a helyi önkormányzatok 2000. évi normatív állami hozzájárulás igénylésének és elszámolásának vizsgálatáról szól. Az ÁSZ jelzi: a helyi önkormányzatok forrás-finanszírozási rendszerében 1990 óta meghatározó jelentőségű, de minden évben kis mértékben változó tartalmú elem a normatív állami hozzájárulás, amely a 2000. évi költségvetésről szóló törvényben előirányzott támogatások és hozzájárulások 60,5 százalékát képviselte, azaz a 450,2 milliárd forint eredeti előirányzatból 272,3 milliárd forint volt a normatív költségvetési hozzájárulás. A normatív hozzájárulás összegét a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó összesen 156,1 milliárd forinttal egészítette ki. A számvevők teljes körű, minden feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulási jogcímre kiterjedő tételes helyszíni ellenőrzést 225 önkormányzatnál és ezen önkormányzatokhoz tartozó összesen 874 szociális, gyermekvédelmi, nevelési és oktatási feladatot ellátó intézménynél végeztek. A helyszíni vizsgálatok 94 önkormányzatnál 269,1 millió forint jogtalanul elszámolt összeget, azaz a központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettséget, 68 önkormányzatot érintően pedig 43,7 millió forint központi költségvetésből biztosítandó pótlólagos járandóságot, azaz még kiutalandó hozzájárulási összeget tártak fel. Az ellenőrzés során 63 önkormányzatnál az elszámolásban nem tapasztalt eltérést az ÁSZ.

A közoktatási feladatokhoz kapcsolódó hiányosságokról a számvevőszék megállapította, hogy a feladatmutató meghatározása bonyolultnak bizonyult az önkormányzatok számára. A legnagyobb összegű eltéréseket is ezeknél állapította meg a vizsgálat. – A közoktatási intézmények alapító okiratában az ellátandó feladat meghatározása – elsősorban az alapfeladatokhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket érintően – nincs összhangban a normatív állami hozzájárulás kapcsolódó jogcímeinél leírt követelményekkel – tárta fel a vizsgálat. A számvevők a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások jogcímei közül a személyi gondoskodást nyújtó intézmények ideiglenes működési engedélyei érvényességi idejének automatikus meghosszabbításánál, a családsegítő, gyermekjóléti szolgálatokhoz, a falugondnoki szolgáltatáshoz és a hajléktalanok nappali intézményéhez kapcsolódó mutatószám meghatározásánál, valamint a működési engedélyezési eljárásban az illetékesség megállapításának szabályozásánál tapasztaltak hiányosságokat. – A nappali szociális intézményi ellátás keretében a hajléktalanok nappali intézményeiben ellátottak számának meghatározása továbbra sem egyértelmű, mivel itt az előírt taglétszám nem értelmezhető – hívja fel a figyelmet az ÁSZ.