Konfiskáló jellegűa gazdasági társaságok tulajdonát képező külterületi ingatlanra az önkormányzat által az eddigi adómérték nyolcszorosára megemelt telekadó, ezért az Alkotmánybíróság a rendelkezés alkalmazási tilalmát rendelte el – szögezi le a Testület IV/1426/2020. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában.

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Szegedi Törvényszék telekadó tárgyában hozott ítéletét.

Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó gazdasági társaságok tulajdonát képező külterületi ingatlanra az illetékes önkormányzat képviselő-testülete az eddigi adómérték nyolcszorosára megemelt telekadót vetett ki.  Az indítványozók véleménye szerint a kivetett adó mértéke sérti a tulajdonhoz való alapjogukat. Az önkormányzat továbbá harminchárom napos felkészülési időt adott az indítványozók számára a megváltozott körülményekhez való adaptációra, amely a kellő felkészülési idő hiánya miatt a jogbiztonság követelményét is sérti.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az adófizetési kötelezettség összegszerűsége az indítványozók ügyében ellentétes volt a tulajdonhoz való joggal és a közteherviselési kötelezettséggel. Az Alkotmánybíróság egy korábbi döntésében ezt a telekadó-mértéket konfiskáló jellegűnek minősítette, és a rendelkezés alkalmazási tilalmát rendelte el. Az alkotmányjogi panaszban sérelmezett ítéletben az eljáró bíróság azonban nem ennek megfelelően döntött, azért az Alkotmánybíróság a támadott bírósági ítéletet megsemmisítette.