Ott magasabb a halálbüntetés támogatottsága, ahol a közbiztonságot rosszabbnak érzik az emberek – ez derül ki abból a felmérésből, amelyet a Közép-európai Közvélemény-kutató Társaság (CEORG) készített a közbiztonsággal, másrészt a halálbüntetés szükségességével kapcsolatos véleményekről a cseh, lengyel, litván és magyar lakosság körében.

A vizsgált négy közép-kelet-európai ország mindegyikének lakosságán belül többségben vannak a halálbüntetés bevezetésének támogatói. Arányuk Litvániában (76 százalék) és Lengyelországban (72 százalék) a legmagasabb a teljes népességen belül. Az a tény, hogy a litvánok és a lengyelek elégedettek legkevésbé lakóhelyükön és országukban tapasztalható közbiztonsággal és a rendőrség munkájával, összekapcsolódik a halálbüntetés bevezetésének nagyobb támogatásával a magyarok és a csehek álláspontjához képest. A rossz közbiztonság és annak javítása céljából a társadalom által fenntartott fegyveres erő működésével való relatív elégedetlenség a halálbüntetés meglehetősen nagy arányú igenlését vonja maga után mind a négy országban, de különösen Litvániában és Lengyelországban. A halálbüntetés pártján állók Csehországban is többségben vannak a teljes népességen belül, azonban a legnagyobb különbség a csehek és a másik három ország lakosainak véleménye között húzódik. A csehek esetében a halálbüntetés-pártiak aránya 58 százaléka, Magyarországon pedig 68 százalék.

A magyar adatok esetében lehetőség volt arra is, hogy a halálbüntetés kérdésében elfoglalt álláspontot meghatározó tényezőket is elemezzék. Minél fiatalabb és minél magasabb iskolai végzettsége van valakinek, annál nagyobb valószínűséggel mondhatjuk róla, hogy ellenzi a halálbüntetést. Az egyházhoz nem tartozók vagy a nem történelmi egyházakhoz tartozók között a népesség átlagánál magasabb a halálbüntetést ellenzők aránya. A halálbüntetést pártolókat a római katolikusok (74 százalék) és a reformátusok (69 százalék) között találjuk a legnagyobb arányban. Az ideológiai bal-jobb skála két szélén elhelyezkedők, tehát a szélsőbaloldali, illetve szélsőjobboldali eszméket vallók között találunk a legnagyobb arányban halálbüntetés-pártiakat. Szintén erős kapcsolatot regisztráltunk a közbiztonságra és a rendőrség munkájára vonatkozó kérdések és a halálbüntetés kérdésében elfoglalt álláspont között. Mindezek mellett az országon belül is érvényes az összehasonlító vizsgálatban kimutatott összefüggés, miszerint, minél elégedettebb valaki a közbiztonsággal és a rendőrség munkájával, annál inkább elutasító a halálbüntetéssel szemben.