Hiba csúszott a “terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről” szóló törvénybe, s emiatt a vámőrség mindenkit pénzmosás gyanúsítottjaként kezel, aki nem jelenti be a határon, hogy egymillió forintnak megfelelő összegű készpénzt tart magánál.

A törvény értelmében a határátlépéskor a magyar és a külföldi polgároknak egyaránt be kell jelenteniük, ha egymillió forintot vagy azt meghaladó összeget birtokolnak. A törvény szerint, aki a bejelentési kötelezettségnek nem tesz eleget, három évig (gondatlan elkövetés esetén két évig) terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A VPOP jogértelmezése szerint a törvény ebben a megfogalmazásban minden természetes és jogi személy számára bejelentési kötelezettséget ír elő. Csakhogy az április elsején hatályba lépő módosított Btk. már kizárólag a pénzügyi szolgáltatóknak (és köztük a vámőrségnek) írja elő, hogy az egymillió forintnál nagyobb összegű készpénzmozgást be kell jelenteni az ORFK illetékes osztályának. Mindebből az következik, hogy a jogalkotó nem kívánta a határt átlépő turistákat három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetni arra az esetre, ha nem jelentik be egymillió forintot meghaladó valutájukat vagy forintjukat. Erre utal az a tény is, hogy már elkészült, és hamarosan megjelenik az a kormányrendelet, amely a tervek szerint harmincezer forintos bírsággal rendeli büntetni azt az utazót, aki nem jelenti be, hogy egymillió forintnál több készpénz van nála.

További részletek:
http://www.nepszabadsag.hu/Body.asp?…