A tanulmány a napjainkban egyre gyakrabban előforduló – ám bírósági jogerős ítéletig ritkán eljutó – pénzmosási esetek kapcsán ismerteti ennek a bűncselekménynek a kialakulását, annak okait, fejlődését és jellemzőit. A nemzetközi és hazai jogesetek elemzése révén bemutatja a nyomozás során felmerülő problémákat, a felderítés és a bizonyítás nehézségeit, rávilágítva a bűncselekmény globális jellegére és hatásaira, a nemzetközi összefogás fontosságára.

A Szerző bírósági titkár.