A törvény egyik sarkalatos pontja, hogy előirányozza a szövetségi kisebbségi tanács és a kisebbségi nemzeti tanácsok létrehozását, amelyeket a kisebbségek tagjai választanak meg.

E testületek hivatottak ápolni és védelmezni a kisebbségek nemzeti, vallási, nyelvi és kulturális sajátosságait. Létrejön nemzeti kisebbségi alap, amely költségvetési forrásokból finanszírozza majd a nemzeti kisebbségek helyzetének javítását és kulturális életének fejlődését célzó tevékenységet. A törvény szabályozza a kisebbségek arányos képviseletét a hatalmi szervekben, tilt továbbá a kisebbségek lakta területeken minden olyan intézkedést, amely megváltoztatja az etnikai arányokat.