A szaktárca illetékese szerint a jogszabályok alapján az 1996. április 14. után szült kismamáknak a gyermekgondozási segély (gyes) mellett nem jár jövedelempótlék. Ezt az ellátást azok a gyermeküknek korábban életet adó anyák választhatták 1999. január 1-ig, akik a Bokros-csomag bevezetésével elveszítették jogosultságukat a magasabb összegű gyesre.

Erről Pordán Endre, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESZCSM) helyettes államtitkára szerdán Budapesten beszélt annak kapcsán, hogy a Somogy Megyei Bíróság januárban összesen több mint félmillió forint elmaradt jövedelempótlékot ítélt meg három, 1998-ban és 1999-ben szült kismamának. Az egyik ügyben az alperes Somogy Megyei Területi Államháztartási Hivatal már felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A jogerős határozatok ennek ellenére végrehajthatóak, ám a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati döntésében még megváltoztathatja azokat. Pordán Endre az eset kapcsán szerdán hangsúlyozta, hogy az egyes ügyeket nem ismeri és a bíróságok függetlenségére is tekintettel nem kíván véleményt mondani a konkrét ítéletekről. Ugyanakkor a helyettes államtitkár a gyes és jövedelempótló jogosultságok kapcsán elmondta: a jövedelempótlékot – amelyet korábban a köznyelvben húspénznek neveztek – egy többször módosított 1979-es miniszter tanácsi rendelet szabályozta.

Ennek 1994-es módosítása határozta meg 6700 forintos összegben az akkori alacsony – egy gyerek után 800, két gyerek után 900, három vagy több gyerek után gyermekenként 1000 forint összegű – gyeshez tartozó jövedelempótlékot. Amikor a Bokros-csomaggal összefüggésben 1996 áprilisában a gyes összegét a mindenkori öregségi nyugdíj összegéhez kötve jelentősen megemelték, egyúttal jövedelemhatárhoz is kötötték az ellátásra való jogosultságot. Azoknak az 1996. április 14. előtt szült kismamáknak azonban, akik jövedelmük nagysága miatt elvesztették volna az addig folyósított gyesre való jogosultságukat, az akkori jogszabály lehetőséget teremtett arra, hogy egy nyilatkozattal választhassák a gyes korábbi, alacsonyabb összegét és az azzal együtt járó jövedelempótlékot. A gyes kétféle összege és eltérő jogosultsági köre 1999. január 1-ig állt fenn, ugyanis az 1998-ban elfogadott egységes családtámogatási rendszer ismét alanyi jogú ellátássá tette a gyest 1999. január 1-jétől.

A jogszabály szerint a régebben megállapított családi pótlékot a törvényben megjelölt összeggel kell folyósítani. Az ESZCSM illetékese kifejtette, hogy ettől az időponttól egyáltalán nem kapcsolódhatott a gyeshez a jövedelempótlék, 1996 áprilisa és 1999. január 1. között pedig csak azoknak az 1996. előtt szült kismamáknak járt, akik ezt választották. A helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy az az 1994-es rendelet, amely jövedelempótlékot rendelt a gyeshez, alacsonyabb rendű jogszabály, mint a törvény. Álláspontja szerint ezért arra alapítva az 1996 áprilisában és 1999 januárjában hatályba lépett törvényekkel szemben nem érvényesíthető jog. A tárca illetékese ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy elgondolkodtató, miért csak 2002 márciusában helyezték hatályon kívül az 1999. január 1-je után már teljesen indokolatlanul életben hagyott 1994-es rendelkezést.