Az Igazságügyi Minisztérium elkészítette az adatvédelmi törvény módosításának tervezetét. E szerint hatósági jogokat kapna a jelenleg Péterfalvi Attila vezette adatvédelmi biztosi hivatal. Az uniós csatalakozás után így több esetben is ellenőrizhetné például a rendőrséget vagy a közüzemi szolgáltatókat és bankokat az adatvédelmi biztos, és elrendelhetné a jogellenesen tárolt adatok törlését. A tervezet jövőre lép hatályba, ha elfogadja azt az Országgyűlés.

Az adatvédelmi törvény módosításának egyik fontos része az adatvédelmi biztos jogkörének kiszélesítése. Az adatvédelmi biztos jelenlegi hatáskörét hatósági jogosítványokkal egészíti ki a törvénytervezet. E szerint az adatvédelmi ombudsmannak lehetősége lesz arra, hogy elrendelje a jogellenesen tárolt személyes adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését. Az adatvédelmi biztos döntései előtt ellenőrizhetné is a nagyvállalatokat és állami szerveket. Erre akkor kerülhetne sor, ha azoknál a hivataloknál és vállalatoknál – például bankoknál, biztosítóknál, rendőrségnél, közüzemi szolgálatóknál, telefontársaságoknál -, ahol sok személyes adatot tárolnak, új adatállomány feldolgozását vagy új adatvédelmi technológia felhasználását tervezik. Ez utóbbi esetben az adatfeldolgozást csak az ellenőrzés lefolytatása után lehet megkezdeni – olvasható a tervezetben. Az adatkezelőnek határidőn belül eleget kell tennie a biztos által elrendelteknek. Az adatkezelő ugyanakkor bírósághoz fordulhat, ha nem ért egyet a biztos által előírt intézkedéssel.

Az ellenőrzés alapján az adatvédelmi biztos a kezelendő adatok körének, illetőleg az adatfeldolgozás módszerének megváltoztatására hívhatja fel az adatkezelőt. Ha az adatvédelmi biztos az adatkezelést elrendelő jogszabályt kifogásolja, ajánlást tehet a jogszabály módosítására. A jogharmonizációs módosításról a tervezetet készítő igazságügyi tárca szakértői már egyeztettek az adatvédelmi biztossal, Péterfalvi Attila támogatta a javaslatokat. A törvénytervezet megjegyzi azt is: annak ellenére, hogy eddig nem volt jellemző az, hogy az ombudsmanok hatósági jogköröket gyakorolhassanak, nincs olyan törvényi előírás, amely mindezt kizárná. Ugyanakkor az adatvédelmi biztosnak már most is van hatósági jellegű jogköre a titokminősítés területén. A jogosítványok kibővítése pedig uniós követelmény az igazságügyi tárca szerint, ráadásul a többi tagállamban is az adatvédelmi ombudsman látja el ezeket a feladatokat.

Az adatvédelmi ombudsman hatáskörének kiszélesítése mellett a törvénytervezet azt is előírja, hogy belső adatvédelmi felelőst kell kinevezni a nagy adatállományokat kezelő szervezeteknél. Az adatvédelmi felelősnek kell biztosítania, hogy betartsák a jogszabályokat, és neki kell kikivizsgálnia házon belül az adatkezelésekkel kapcsolatos panaszokat. A jelenleg hatályos törvényt az EU-csatlakozáshoz szükséges jogharmonizáció miatt kell módosítani. A magyar jogszabály ugyanis évekkel korábban készült, mint az EU hasonló kérdésekkel foglalkozó irányelve, és időközben, a technikai fejlődés következtében, változott az adatvédelem nemzetközi gyakorlata. Az uniós irányelvekhez pedig a csatlakozásig igazodnia kell a magyar jogszabályoknak is. Az uniós tagállamokon belül ugyanis csak egységes elvek alapján lehet adatot kezelni, illetve továbbítani a tagállamok között, aminek meg kell teremteni a belső jogi feltételeit.