10 ezer család maradhat Internet szolgáltatás nélkül az Informatikai és Hírközlési Minisztérium legfrissebb rendelete következtében, amely a világ egyetlen országának szabályozására hasonlít: Nigériáéra. (http://euroastra.hu/…in/index.cgi?…)

A Informatikai és Hírközlési Minisztérium 6/2003. IHM rendeletének (http://internet.sziget.net/…HM_rendelet/) lényege, hogy az eddig szabad frekvenciának számító, 2.4 GHz-es frekvenciasávot ezentúl kizárólag beltéri felhasználásra engedélyezik.

Történet:
2002-ben, a Matáv Mindenkinek csomag és a “150 forintos díjstop” megszűntetése után körülbelül 60 vállalkozás kezdett el átalánydíjas internetet szolgáltatni a 2,4 GHz-es szabad frekvencián. Az előfizetők száma mára elérte a tízezret. A vezeték nélküli szolgáltatás Budapest ADSL-el vagy kábelnettel ellátott területein kívűl falvakban, kisvárosokban és a települések központtól messze lévő, ritkán lakott részein gyakran az egyetlen lehetőség, amellyel mindenki számára elérhető árú átalánydíjas Internet elérést lehet biztosítani. A felhasználók között cégek és társadalmi szervezetek is találhatóak.

A rendelet hatása:
A rendelet ellehetetleníti az internet szolgáltatókat és az ezekhez kapcsolódó vállalkozásokat (importőrök, hálózatfejlesztők) amelyek így könnyen csődbe juthatnak, és eközben felhasználóiknak megszűnik az elérhető árú, átalánydíjas internet szolgáltatás.

A 6/2003. IHM rendelet lehetetlenné teszi a Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete által kezdeményezett, és több társadalmi szervezet – köztük a NETÉRT – által tervezett nagysávszélességű, mégis ingyenes internet szolgáltatás projekt gyakorlati megvalósítását is.

A NETÉRT állásfoglalása:
A NETÉRT szerint a 6/2003-as IHM rendelet teljesen ellentmond az Európai Unió ajánlásának és a nemzetközi trendeknek, törekvéseknek. Az EU ajánlása ebben a kérdésben teljesen világos: a 2,4 és 5 GHz frekvenciákat korlátozások nélkül, a lehető leghatékonyabban kell használni és a legkevésbé korlátozni. (http://europa.eu.int/smartapi/….)

Álláspontunk szerint a 2,4 GHz-n folytatott adatkommunikáció jövőbemutató megoldás, hiszen lehetővé teszi a felhasználói végpontok, azaz a “last mile” probléma olcsó és gyors megoldását. Ezért ezt a technológiát állami támogatásban kellene részesíteni és menedzselni, nem pedig betiltani.

Az aktuális kormányprogram az internetfelhasználók számának növelését tűzte ki céljául, de ezzel aligha áll összhangban a vezeték nélküli szolgáltatások ellehetetlenítése, és körülbelül tízezer előfizetés megszűntetése – főképp azokon a területeken, ahol más szélessávú szolgáltatás nem vehető igénybe.

A NETÉRT nem érti, milyen megfontolások vezethették az Informatikai és Hírközlési Minisztériumot egy ilyen rendelet megalkotására, és ugyanakkor miért nem képes rendeletalkotást ugyanilyen aktívan alkalmazni a hatósági árszabályozást, a modemes telefondíjak esetében, vagy hasonlóan erőteljes lépéseket tenni más kérdésekben, pl. az előfizetők érdekvédelme (pl.: Vodafone ügy).

A Netfelhasználók Érdekvédelmi Társasága Egyesület felszólítja az IHM-et, hogy az érintett szolgáltatók képviselőivel keressen kompromisszumos megoldást: vonja vissza a rendeletet, vagy tegye lehetővé, hogy a szolgáltatók a “fizetős” (koncessziós) 3,5 GHz-s frekvenciákon szolgáltathassanak, illetőleg jelöljön ki teljesen hasonló, erre a célra elkülönített sávot részükre, a koncessziós díj megfizetése nélkül. Ellenkező esetben a Minisztériumnak vállalnia kell a politikai és gazdasági felelősséget, azaz kártalanítania kell mind a felhasználókat, mind az érintett vállalkozásokat.

Kapcsolódó fontos linkek:
http://internet.sziget.net/wispa/
http://index.hu/…et/wifi0507/
http://www.origo.hu/…30helyi.html
http://www.iht.com/…s/95233.html
http://europa.eu.int/…ox/dg_en.htm#…
http://europa.eu.int/…tion_society….
http://europa.eu.int/…tion_society….
http://europa.eu.int/…ion_society/….
http://europa.eu.int/smartapi/….
http://www.odessaoffice.com/…_levels.html
http://www.weca.net/…on/index.asp?…