A spamek az európai üzleti élet 2,5 milliárd dollárjába kerültek tavaly – állítja az Európai Bizottság. Brüsszel július 15-én bejelentette, hogy háborút indít az e-mailes veszélyforrások ellen, vagyis szankcionálást, a műszaki feltételek javítását és a felhasználók tájékoztatását ígéri.

Erkki Liikanen, az információs társadalom ügyeiért felelős biztos Brüsszelben felvázolta, milyen módon szeretné a Bizottság felvenni a harcot a kéretlen kereskedelmi e-mailek terjesztésével szemben. Miután tavaly érvénybe léptették a privacy-ről és az elektronikus kommunikációról szóló irányelvet, a tagországok kénytelenek a spam elleni intézkedések nemzeti szabályozását 2003 októberéig megalkotni. A direktíva elvileg tiltja a spamek magánszemélyek részére való küldését, ám a kritizálók szerint az ún. tilalom tele van kibúvókkal és joghézagokkal – írja az Információs Társadalom és Trendkutató Központ Infinit hírlevele.

Következő lépésként az Európai Bizottság ősszel egy, a spamekkel kapcsolatos kommunikációs kampányt kíván elindítani. A konkrét teendők kapcsán a hangsúlyt a hatékony végrehajtásra – különösen a nemzetközi együttműködés terén -, a spam elleni fellépés műszaki feltételeinek biztosítására valamint a fogyasztók tájékoztatására helyezik. Erkki Liikanen kijelentette: “Cselekednünk kell, mielőtt bekövetkezne az, hogy az e-mailezők vagy az SMS-ezők már nem használják tovább az internetet vagy a mobilszolgáltatásokat, vagy éppen nem veszik igénybe azokat olyan mértékben, mint egyébként szeretnék”.

A meglévő fogyasztói kapcsolatokat érintő kevés kivétellel az e-mailes marketing csak a címzett előzetes hozzájárulása esetén engedélyezett. Ez az ún. “opt-in” forma egyaránt vonatkozik az SMS-re és más, mobil vagy fix terminálon keresztül kapott elektronikus üzenetekre is. Az irányelvek lehetővé teszik a tagországok számára, hogy betiltsák a kéretlen kereskedelmi e-maileket az üzleti szférában is. Ezt a lehetőséget azonban pl. az Egyesült Királyság kormánya el kívánja utasítani, s az erre irányuló javaslatot nemrégiben nyilvánosan is megvitatták. A nézetkülönbséget az jelenti, hogy míg a Bizottság a spam hatalmas nem kívánt üzleti költségeiről értekezik, addig a britek – legalábbis a vállalatok számára küldött – üzleti spameket szívesebben támogatnák. Mivel a spamek többsége az EU-n kívüli területekről érkezik, kulcsfontosságú a nemzetközi együttműködés. Júniusban Liikanen felkereste az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot (Federal Trade Commission), és azt hangsúlyozta, hogy e globális probléma globális szintű megoldására van szükség. A minapi bejelentés kapcsán pedig egy 2004 eleji OECD-workshop megrendezésére tett javaslatot, amelyre az egész világból meghívnák a spames problémakör szakértőit.