2003. október 12. az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) harmadik negyedévi fizetésének határideje. Az állami költségvetés 2003-ban összesen 16 milliárd forintos bevételt várt az új adónemből – ehhez képest már az első két negyedévben beérkezett befizetések összege elérte a 20 milliárdot.

Az APEH időközben befejezte azt a vizsgálatot, amelyet az I. negyedévi eva adóelőleg fizetést elmulasztó egyéni és társas vállalkozások ellenőrzésére kezdett – az eredmények máris látványosak, mert a töredékére csökkent a nemfizetők száma.

Az eva 2003-ban bevezetett új adónem, amelynek lehetőségeivel mintegy 60 ezer egyéni és társas vállalkozás él. Ismeretes, hogy az új adó éves összege a bruttó – áfával növelt – bevétel 15 százaléka, amelynek előlegét negyedévente kell befizetni. Az első fizetési határidő lejárta után az derült ki, hogy 9864 evás folyószámlájára nem történt eva-előleg könyvelés. Az APEH vezetése vizsgálatot rendelt el, melynek során a mulasztók mintegy 10 százalékát ellenőrizték. A vizsgálatba bevont adózók 67 százaléka egyéni, 33 százaléka pedig társas vállalkozás volt, tükrözve a mulasztók vállalkozásforma szerinti megoszlásának arányát.

Az APEH-ellenőrzések augusztus elején fejeződtek be. Megállapították, hogy az adóelőleget nem fizető evások 55 százalékának nem keletkezett bevétele, következésképpen nem is kellett evát fizetnie. A maradék 45 százalék vizsgálata során kiderült: 29 százalékuk átutalta az evát, de az nem jelent meg a folyószámlájukon. Az ok egyszerű: nem az eva, hanem más (szja-, társasági adó, stb.) folyószámlára utaltak; jó számlaszámot jelöltek meg, ám bankjuk rossz számlaszámra továbbította az összeget; illetve jó számlaszámra, de nagy késedelemmel fizettek.

Azok, akik egyáltalán nem fizettek, azzal indokolták mulasztásukat, hogy nem tudtak erről a kötelezettségükről, a teljesítés módjáról; vagy az eva összege nem érte el az ezer forintot; illetve pénzügyi nehézségeik voltak.

A revíziók mindenesetre rendkívül pozitív hatással jártak: az adózók többsége még a vizsgálat lezárása előtt pótolta mulasztását. Időközben – már a második negyedévi fizetéseket is elemezve – kiderült, hogy – a vizsgált körben – a bevételt realizáló vállalkozások aránya 45-ről 62 százalékra nőtt, és 29-ről 2 százalékra csökkent az eva-fizetésre kötelezett, ám azt elmulasztók aránya. Az evások tehát – részben az APEH-ellenőrzések hatására – nagymértékben javuló jogkövetést, együttműködési – adófizetési – készséget tanúsítottak. Az új adónemből máris a tervezettnél jóval nagyobb a költségvetési bevétel.