Az Eva törvényben foglalt valamennyi feltételnek megfelelő vállalkozás október 1-jétől kiléphet az Eva hatálya alól

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 226. § (4) bekezdésében foglaltak alapján azon – a 2006. évben az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) hatálya alá tartozó – adózók, akik annak ellenére, hogy az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló, többször módosított 2002. évi XLIII. törvényben (továbbiakban: Eva tv.) foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek, bejelenthetik, hogy 2006. október 1-jétől az adókötelezettségeiket már nem az eva alanyokra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni. Bejelentésüket 2006. szeptember 15-ig az általánosan használt változásbejelentő nyomtatványokon (06102. sz., 06102/E sz., 06202. sz., 06202/T sz. 06202/C sz.) tehetik meg az eva alanyiság megszüntetésére szolgáló rovatban 110-es megszűnési kód feltüntetésével, a változás hatálybalépésének időpontja rovatban pedig 2006. szeptember 30-i hatálydátum megjelölésével. A nyomtatványok kereskedelmi forgalomban kapható, nyomdai változatának kitöltési útmutatója az eva hatálya alól 2006. szeptember 15-ig történő kijelentkezés módjáról nem tartalmaz információt, ezt a jelen Sajtóközlemény, illetve az APEH honlapján közzétett Tájékoztató tartalmazza.

A bejelentést az adózók 2006. szeptember 15-ig írásban visszavonhatják. A kijelentkezésre, illetve a nyilatkozat visszavonására rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A határidő megtartása szempontjából a változásbejelentő nyomtatványok személyes benyújtásának, illetve postára adásának, valamint a Cégszolgálat útján benyújtható adatlap esetén a változásbejelentő nyomtatvány Cégszolgálathoz történő elküldésének az időpontja az irányadó.

Amennyiben az adózók 2006. szeptember 15-ig kijelentkezésre irányuló – vissza nem vont – bejelentést tesznek, az eva alanyiságuk megszűnésének adóévét követő négy adóévre eva alanyiságot ismételten nem választhatnak. Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 226. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az eva alanyiság 2006. szeptember 30-i hatállyal történő megszűnése esetén az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó baleseti járulékáról, valamint az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adókötelezettségről szóló 0643. számú bevallás benyújtásának határideje 2006. október 30-a.

Bejelentés hiányában azon adózókat, akik az Eva tv.-ben foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek, az állami adóhatóság 2006. október 1. és december 31. között is eva alanyként tartja nyilván.

A témával kapcsolatban bővebb tájékoztatás az állami adóhatóság internetes honlapján (http://www.apeh.hu) található.