A megszűnt munkakönyv helyett hónapok óta tervezi a munkaügyi tárca az egységes munkaügyi nyilvántartás létrehozását. Ennek érdekében 2004. május 1-jei hatállyal több jogszabály is módosulni fog, a törvényjavaslat általános vitáját kedden kezdte meg a parlament.

Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszonyokra vonatkozóan tartalmazni fogja

  • a munkavállalók személyi adatait (név, születéskori név, nem, anyja neve, születési helye, dátuma), TAJ-számukat, állampolgárságukat, a saját adatokhoz való hozzáférést biztosító kódjukat,
  • a munkáltatók adószámát, adószámmal nem rendelkező magánszemély munkaadó adóazonosító jelét, megnevezését, telephelyének és székhelyének címét, valamint a saját adataihoz való hozzáférést biztosító kódját,
  • a munkaviszony kezdetének és megszűnésének időpontját.

További részletek az Origo cikkében:
http://www.origo.hu/…ajustol.html