Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi XCI. törvény 64. § (3) bekezdése módosította az egyszerűsített vállalkozó adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) 6. § (3) bekezdését.

A rendelkezés szerint a bevételi nyilvántartást vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, ha olyan értékpapírt értékesítenek, amelyet még az eva alanyiság időszaka előtt szereztek meg, az értékpapír átruházása során megszerzett ellenértékből csak az ‘árfolyamnyereség’ képezi az eva alapját, azaz az ellenértékből az a rész, amely meghaladja az értékpapírnak az adóalanyiság első adóévét megelőző üzleti év utolsó napjára vonatkozóan a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint megállapított könyv szerinti értékét. Ezt a szabályt a 2003. évi XCI. törvény 210. § (4) bekezdése alapján már 2003. január 1-től alkalmazni lehet.

[PM Jövedelemadók főosztálya 11923/2003. APEH Adónemek főosztálya 1227000345/2003.]