A Gazdasági Versenyhivatal 2005. április 21-én és 22-én konferenciát rendezett, amelynek aktualitását az új kereskedelmi törvényhez kapcsolódó jogalkotási folyamat adta.

A konferencia lehetőséget teremtett arra, hogy a résztvevők nemzetközi szakemberek segítségével ismerjék meg egyrészt a beszerzési ár alatti értékesítés ill. a vevői erő elméleti hátterét, másrészt az egyes európai – elsősorban a brit – szabályozással kapcsolatos tapasztalatokat.

A konferencia első napjának fő előadója Paul Dobson, a Loughborough University egyetemi tanára volt. A professzor meghívását a GVH azért tartotta különösen fontosnak, mert több uniós tagállami versenyhatóság ill. nemzetközi szervezet által végzett kutatásban vett részt tanácsadóként, és közvetlen tapasztalatokat szerzett a beszerzési ár alatti értékesítéssel ill. a nagyméretű szupermarketek vevői erejével összefüggésben. Dobson professzor előadásában hangsúlyozta, hogy a szupermarketek közötti erős verseny a fogyasztók számára az alacsonyabb árak, a szélesebb áruválaszték és a jobb minőségű termékek előnyével jár.

Ezenkívül arra is felhívta a figyelmet, hogy a versenyjog következetes alkalmazásával, így a szupermarketek közötti esetleges fúziók szigorú felülvizsgálatával és a található tisztességtelen verseny tilalmának eszközével lehet kezelhető a beszerzési ár alatti értékesítés és a vevői erő problémaköre.
A konferencia második napját az OECD Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ szervezte a magyar közigazgatásban dolgozó munkatársak (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Pénzügyminisztérium) és a parlamenti pártok frakciói szakértőinek részére a Gazdasági Versenyhivatalban.

A második nap kiemelkedő eladását az OECD Versenyügyi Részlegének vezetője tartotta. Bernard Joe Phillips előadásában beszámolt az OECD által készített nagyszabású tanulmányról, amelyben a szerzők rámutattak arra, hogy azok az országok, amelyek jogszabályban bevezették a beszerzési ár alatti értékesítés tilalmát, viszonylag rövid idő alatt számottevő inflációval, növekvő munkanélküliséggel és romló makrogazdasági mutatókkal találták szemben magukat. Azokban az országokban azonban, amelyekben erős verseny tapasztalható a termékek piacán, statisztikai adatok bizonyítják ennek pozitív hatását a GDP növekedésére és a munkaerőpiacra.