A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2005. május 19-én tartott tárgyalásán hozott határozatával megszüntette az Első Magyar Magántelevíziós Rt., a TeleMedia Interaktív Szolgáltatások Kft. és a TeleMedia InteracTV Produkciós Kft. vállalkozás ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indított eljárást.

A Gazdasági Versenyhivatalhoz érkezett számos bejelentésben úgy vélekedtek a tévénézők, hogy az ATV csatornán a Pénzfürdő című játék a fogyasztók megtévesztésével folyik. Fogyasztó-megtévesztésként sérelmezték, hogy társaságoknak indokolatlan bevételük keletkezik azzal, hogy a képernyőn megjelenő feladványoknak többértelműek, ezért azok megfejthetetlenek;
az egyes hívások képernyőn mutatott kapcsolása között a feladvány nehézségi fokával fordított arányban hagynak időt a telefonálásra, amely alatt a műsorvezető telefonálásra biztató agresszív magatartást tanúsít;
a számítógép objektív működése kétséges, mert működésében pillanatnyi megszakadás észlelhető a jackpot számok találatának megállapításakor.

Az interaktív televíziós játékok értékesítésének országos piacán a Pénzfürdő című játék a tévénézők számára felkínált olyan pénzszolgáltatás, amelyhez a résztvevők feladatmegoldás esetén is csak szerencsével juthatnak, feltéve, hogy a részvételre jogosító telefonálás következtében keletkező költségeit, mint ellenszolgáltatást viselik.

Az eljárás alá vont vállalkozások szerződéses együttműködésből eredő közös gazdasági érdeke az, hogy a tv-nézők minél nagyobb hányada válassza a Pénzfürdő című játékban való részvételt. Miután a játékra való jelentkezés ellenértékkel jár, a versenytörvény szerint a játéktartás piaci magatartás, amelyre a törvény hatálya kiterjed. Ebből következően a versenytörvény tilalmainak betartása is számon kérhető, annak érdekében, hogy fogyasztók – megtévesztésére alkalmas magatartással ne ösztönözzék a fogyasztók játékrészvételét. Ebben az ügyben a Versenytanácsnak abban kellett döntenie, hogy a panaszok valósága esetén miképpen hathatnak a fogyasztók azon döntésére, hogy a játékban részt vegyenek-e, illetve tisztességtelenül befolyásolják-e részvételi szándékukat. A versenytörvény fogyasztóvédelmi rendelkezései ugyanis csak a fogyasztók áru-, szolgáltatásválasztási döntésének szabadságát védik, de ez a védelem nem terjed ki az áru, a szolgáltatás teljesítésének ellenőrzésére, azaz a játéktartás tisztaságának védelmére, mint minőségellenőrzésre. A játékműködésből levont fogyasztói megállapítások a játék tartásához kapcsolódó vélt vagy valós fogyasztói érdeksérelmek lehetnek, amelyek nem tartoznak a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe.