Az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói oldala azt szorgalmazza, hogy ne lépjen hatályba a természetbeni juttatások növelt társadalombiztosítási járulékterhe szeptember 1-jétől, mert ezt a módosítást a szociális partnerek megkérdezése nélkül terjesztette a kormány az Országgyűlés elé.

Az OÉT munkaadói oldala erről hétfőn állásfoglalást adott ki. A közlemény szerint megdöbbenéssel értesültek a médiából arról, hogy a július 4-én elfogadott törvénymódosítás szerint szeptember 1-jei hatállyal az adóköteles természetbeni juttatások személyi jövedelemadóval megnövelt összege után kell társadalombiztosítási járulékot fizetni. Ez 17 százalékkal növeli a természetbeni juttatások járulékterheit.

Külön sérelmesnek tartják, hogy a törvénymódosítás minden előzetes egyeztetés nélkül került az Országgyűlés elé, így a szociális partnereknek nem volt lehetőségük arra, hogy felhívják a kormányzat figyelmét a módosításból adódó ellentmondásokra.

A munkaadói érdekképviseletek ezért arra kérik a kormányzatot, kezdeményezze a törvénymódosítás hatálybalépésének elhalasztását, kezdjen egyeztetést a szociális partnerekkel és fontolja meg a szakmai érveket.

A közlemény emlékeztet: a munkaadói érdekképviseletek hosszú évek óta küzdenek az ellen, hogy a vállalkozások működésének elengedhetetlen részét képező költségek (üzleti reprezentáció, a dolgozók utaztatási költségei, ehhez hasonló tételek) adó- és járulékköteles természetbeni juttatásnak minősüljenek. Ez versenyhátrányt jelent a magyarországi vállalkozásoknak, és e tételeknek semmi közük a társadalombiztosítás rendszeréhez. A jelenlegi törvénymódosítás fenntartja, még tovább is drágítja ezeket
a költségeket.

Miközben általánosan elismert, hogy a versenyképesség javítását az adórendszer oldaláról leginkább a foglalkoztatás költségeinek csökkentésével lehetne elősegíteni, az adómódosítás tovább növeli a közterheket. Ez ellentétes a kormányzat egyéb deklarált célkitűzéseivel is, így a fekete gazdaság visszaszorításával, a kiszámítható adórendszerrel, a csökkenő adóterheléssel – áll a munkaadói oldal közleményében.

Úgy vélik, végiggondolatlan a törvénymódosítás hatása a kormány által is ösztönözni kívánt rendezett munkaügyi kapcsolatokra. A kollektív szerződésekben az egész évre rögzített természetbeni juttatások megdrágítása ugyanis súlyos munkahelyi konfliktusokat okozhat, komolytalanná teheti ezeket a szerződéseket. A munkaadóknak és munkavállalóknak egyaránt elfogadhatatlan minden olyan módosítás, amely a vállalkozásokat a juttatások csökkentésére kényszeríti – hangsúlyozza az állásfoglalás.