A francia PMU fogadóügynökség sikerrel vette az első akadályt abban a jogvitában, amelyet 2005 júniusában indított az online fogadásokat lebonyolító ZeTurf cég ellen

Az ügy tényállása szerint a Máltán bejegyzett ZeTurf online bukmékeriroda a francia internetezők számára is lehetővé tette, hogy bizonyos lóversenyekre a világhálón keresztül kössenek fogadásokat.

A francia városok képéhez hozzátartoznak azok a vendéglátóipari helységek, ahol a PMU (Pari Mutual Urbain) által kiépített rendszeren keresztül a vendégek különböző sporteseményekre fogadásokat köthetnek. A vállalat egy 1930-ban hozott törvény értelmében kizárólagos jogot élvez a hazai lóverseny-fogadások lebonyolítására, 1964 óta pedig a Franciaországon kívül zajló versenyek kimenetelére szóló tippeket is kizárólag e cégen keresztül lehet megtenni. Az ország egyébként igen szigorúan szabályozza a szerencsejátékipart: az ügy tárgyalása során a PMU külön felhívta a bíróság figyelmét arra, hogy a 2004-ben hozott ún. Perben II törvény értelmében a lottójátékok engedély nélküli szervezése akár két évig terjedő szabadságvesztéssel és 30 ezer euró pénzbüntetéssel is büntethető.

Mivel az ügy francia bíróság előtt zajlott, ezért fontos megjegyezni, hogy a Máltán bejegyzett online fogadásszervezéssel foglalkozó cég közvetlen vagy közvetett módon, de kapcsolatba hozható a francia Eturf vállalattal.

A bíróság előtt elsősorban a szellemi tulajdonjogok érvényesítése, továbbá a PMU kizárólagos jogosítványai tekintetében folytak viták; ennek köszönhetően a nemzetközi fogadásszervezői szolgáltatások jogi vonatkozásai az ügy elbírálása során tulajdonképpen másodrendű kérdésnek számítottak. A jogvita természete azonban mégis rávilágított arra, hogy milyen nehéz feladattal néz szembe egy bíróság, amikor a fogadás megtételének helyét kell meghatároznia és egyben kiemelte az Európai Unió 44/2001 számú, a polgári ügyekben hozott döntések végrehajtásáról szóló rendelet különös jelentőségét.

Az ügy lényegi kérdéseiről már júliusban döntés született, melynek értelmében párizsi központi bíróság a PMU számára kedvezően ítélt. A francia bíróság az ítéletben megerősítette, hogy számos jogforrás által megerősítettnek tekinti azt a tényt, amely szerint a PMU senki más által nem gyakorolható, kizárólagos jogokkal rendelkezik a lóversenypályák területén kívüli fogadások megszervezésére és lebonyolítására. Ebből következően a Zeturf cég megfelelő engedélyek hiányában szervezett online fogadási rendszere nyilvánvalóan jogosulatlanul zavarta meg PMU tevékenységét.

A bíróság napi 15 ezer euró összegű pénzbírság kilátásba helyezése mellett kötelezte a Zeturf vállalatot, hogy a franciaországi lóversenyek tekintetében az ítéletről való tudomásszerzéstől számított 48 órán belül vessen véget az online fogadások lebonyolításának.

A Zeturf azonnal bejelentette, hogy a döntést meg fogja támadni a fellebbviteli fórumokon. Amennyiben ez így lesz, akkor a vállalat valószínűleg az Európai Unió követelményeire való hivatkozással fog engedményeket kérni a francia szabályozás alól. A jogvita további kimenetelét mindkét fél számára kétségessé teszi, hogy hasonló ügyekben korábban egymásnak ellentmondó ítéletek születtek. A francia legfelsőbb bíróság 1997-ben, az ún. Dellner-ügyben hozott döntésében ugyan elsimerte, hogy egy brit bukmékeriroda jogszerűen vezetett be korlátozásokat a nemzetközi fogadásokra, azonban azóta a Luxemburgi Bíróság 2003-ban a Gambelli/Lindman ügyben hozott egy ítéletet, amelynek tartalmára hivatkozva valószínűleg sikerrel lehet megkérdőjelezni a fogadászszervező tevékenységre vonatkozó francia szabályozást.

Ez utóbbi véleményt erősíti, hogy a francia Nemzetgyűlés 2002-ben kiadott, ún. Trucy-jelentése – arra történő hivatkozással, hogy a Française des Jeux vállalat részvényeinek többségét a francia állam birtokolja – kétségbe vonja a fogadászszervező tevékenységre vonatkozó jelenlegi francia szabályozás jogszerűségét.
Az ország törvényhozása az utóbbi időben nem zárkózott el azelől, hogy az Európai Bizottság kezdeményezésére liberálisabbá, ugyanakkor magas szinten szabályozottá és folyamatosan felügyeltté tegye a fogadóirodák piacát.