Előkészítetlennek, indokolatlannak és szakmailag tévesnek ítélte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az áfavisszatartást. Az ÁSZ kifogásolta az ÁPV Rt. eljárását is a Nemzeti Tankönyvkiadó kétfordulós értékesítésénél.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) nincs túl hízelgő véleménnyel a kormány tavalyi gazdálkodásáról. A számvevőszék szerint a költségvetési tervezés minősége, meghatározza az elszámolásokat is.

Kovács Árpád az ÁSZ elnöke kifejtette: “Ha a költségvetési tervezés során olyan illúziókat vesznek figyelembe, vagy olyan reményeket táplálnak, vagy olyan kockázatokat fogadnak el, amelyek az Állami Számvevőszék megítélése szerint, nem helyén valóak és túlzottak, magas kockázatot jelentenek, akkor abból az következik, hogy a költségvetési hiányprognózis nem teljesül és a zárszámadásban jelentős mértékben hozzá kell nyúlni az előzetesen prognosztizált, aztán módosított, aztán újramódosított számsoroknak a nagyságrendjéhez is.”

Az ÁSZ megrótta a kormányt az áfavisszatartás kérdésében is, hiszen 127 milliárd forintnyi korrekciót kell végrehajtani. Kovács Árpád úgy véli, hogy nem az kérdés, hogy a költségvetésben milyen metódus szerint számolnak, hanem az, hogy van-e pénz vagy nincsen.

Az ÁSZ elnöke úgy látja, hogy a magyar államháztartás rendszere rendkívül széttöredezett. Ha a Parlament elfogadja az ÁSZ javaslatait, akkor összességében 2,6-2,8 milliárd forintos nagyságrendben lenne gazdagabb az ország költségvetése.

*

Az Állami Számvevőszék kifogásolta az ÁPV Rt. eljárását is a Nemzeti Tankönyvkiadó kétfordulós értékesítésénél. Az ÁPV Rt. versenyeztetési szabályzata ugyanis nem tartalmazta az egy- és kétfordulós pályázat eltéréseit.

A számvevőszék jelentése szerint a tankönyvkiadó eladásánál a végső vételár 700 millió forinttal kevesebb volt mint az első fordulós vételár ajánlat, ezért az ÁSZ azt javasolta a pénzügyminiszternek, hogy vizsgálja meg a vagyonkezelésnél elkövetett szabálytalanságokat és ahol szükséges a személyi felelősséget.