Szeptember első hétfőjén az Európai Bizottság közleménye felhívta az Unió tagállamait, hogy azok liberalizálják a szellemi szabadfoglalkozású munkavállalókra vonatkozó szabályaikat. A jogászok, építészek, közjegyzők, könyvelők és gyógyszerészek által nyújtott szolgáltatások könnyebb elérhetősége kulcsfontosságú a Barroso vezette Bizottság számára

Neelie Kroes versenyjogi biztos felszólította a tagállamok kormányait, hogy a sokszor hangoztatott politikai elkötelezettségük valóra váltásával tegyenek végre valós intézkedéseket a területen. Kroes emlékeztetett arra, hogy a fenti szakmák képviselői által nyújtott szolgáltatások kulcsfontosságúak az EU gazdaságában majd hozzátette, hogy a gazdasági versenyt akadályozó előírások megszüntetése nem csak a piaci szereplők versenyképességére lenne élénkítő hatással, hanem a fogyasztók választási szabadsága és az üzleti élet résztvevői is több és jobb minőségű szolgáltatást kaphatnának pénzükért cserébe.

A fentiek nyomatékosítják, hogy a jelenlegi Bizottság munkájában kulcsfontosságú a versenyjog megítélése: a szolgáltatások határokon átnyúló elérhetőségén túl most már a tagállamok hazai szabályozásának megváltoztatása is napirendre került.

A tagállamok versenyellenes szabályai között sok olyan található, amelyek megtiltják egyes szellemi szabadfoglalkozásúak által nyújtott szolgáltatások reklámozását, illetve behatárolják az ilyen jellegű szolgáltatásokért elkérhető összegeket. A belga építészek például egy-egy beruházás teljes értékének legalább mintegy 12-14 százalékában kötelesek megállapítani munkadíjukat.

Az EU-ban elsősorban a nemzeti hatóságok kötelezettsége biztosítani a brüsszeli versenyjogi szabályok érvényesülését és a Bizottság által sürgetett reformokkal is tagállami szinten kell foglalkozni.

Az Egyesült Királyságban, Dániában és Hollandiában jól halad a szabadfoglalkozásúak által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályok reformja. Jelentős költségcsökkenést érezhettek például az ügyfelek annak köszönhetően, hogy a holland és brit ingatlanforgalmi szerződéseket már nem kizárólag jogászok köthetik meg.

Franciaországban, Németországban és Írországban jelenleg is folyik a versenyjogi szabályok felülvizsgálata. Az ír versenyjogi hatóság például nemrég hangot adott abbéli véleményének, hogy örömmel venné, ha a szakmai szervezetek nem szabnák meg egyes hivatások gyakorlásának feltételeit a későbbiekben. Írországban előre láthatóan nem kell sokat várni az ügyvédi szolgáltatásokra vonatkozó reklámtilalom eltörlésére sem.

A fentiekkel ellentétben több tagállamban egyáltalán nem tapasztalhatók a versenyjogi reformmal kapcsolatos intézkedések. A Bizottság által különösen bírált országok a Cseh Köztársaság, Ciprus, Finnország, Görögország, Málta, Spanyolország és Svédország.