A büntető ügyekben – akár védői, akár pótmagánvádlói minőségben – eljáró ügyvédek kriminalisztikai ismereteinek bővítése céljából a Budapesti Ügyvédi Kamara a Rendőrtiszti Főiskola közreműködésével tanfolyamot szervez.

A tanfolyam témái olyan módon kerültek kialakításra, hogy az ügyvédkollégák segítséget kapjanak az eljárási cselekményen való részvételhez, illetve az eljárási cselekményekről készült anyagok értékeléséhez.

Tematika:

  • a kriminalisztika egyes elméleti kérdései
  • kriminalisztikai technikai kérdések (kriminalisztikai azonosítás-elmélet, nyomok és anyagmaradványok kriminalisztikai vizsgálata)
  • a kutatás technikája, a helyszíni szemle
  • a felismerésre bemutatás, a bizonyítási kísérlet , a helyszíni kihallgatás
  • a kutatás, a lefoglalás, a kihallgatás

A nyitó előadás: Budapesti Ügyvédi Kamara kistanácsterem, 2006. október 2. További időpontok: október 16., november 6., november 20. és december 4.

A tanfolyamon való részvétel a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjai részére ingyenes, azonban (szervezési okokból) azon kizárólag a részvételüket előzetesen (e-mailen|ugyfel@bpbar.hu) vagy írásban regisztrálók vehetnek részt. Jelentkezési határidő: 2006. június 20, jelentkezés a Budapesti Ügyvédi Kamaránál.