A kriminalisztikát általános és különös részre szokás osztani. A kriminálmetodika (az egyes bűncselekmények nyomozásának tana vagy tudománya) maga a kriminalisztika különös része, amely tudományosan megalapozott elveket, ajánlásokat és módszereket dolgoz ki az egyes bűncselekmények eredményes nyomozása (felderítése és vizsgálata), valamint megelőzése érdekében.

A kriminálmetodika tárgyát a nyomozó hatóságok és a büntető ügyekben eljáró egyéb hatóságok hatáskörébe tartozó bűncselekmények nyomozása, illetve eljárási tevékenysége képezi. A kriminálmetodika tehát feltárja a hasonló esetek közös vonásait, és egyfajta sémát dolgoz ki a különböző bűncselekmények nyomozására, de mindezek mellett olyan általános tételeket állít fel, amelyek minden ügy nyomozásakor alkalmazhatók. Ezek az általános tételek az utóbbi évtizedekben többször változtak, pontosabban fejlődtek.

A tanulmány alapvetően napjaink kriminálmetodikájának továbbgondolt felépítését, belső rendszerét veszi több oldalról górcső alá, figyelembe véve az elméleti és a gyakorlati szempontokat is. A mű számos olyan új elemet tartalmaz, amelynek létrehozásához a szerző saját kutatásainak eredményei mellett, korábbi műveit egyaránt felhasználta.

A Szerző mb. oktató a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, tudományos újságíró, az Obsitos Detektívek Lapja főszerkesztője.

 A tanulmány az Obsitos Detektívek Lapja 2021/1–4. online számában jelent meg (49–87. oldal).