Az EU tagállamainak vezetői bejelentették: vége a gondolkodási időszaknak, Európa jövőjéről két párhuzamosan futó szálon folyik tovább a vita.

Wolfgang Schüssel osztrák kancellár szerint a beszéd helyett a tagállamok a konkrét eredményekre koncentrálnak. Az EU két fő feladata a reformfolyamatok folytatásának mikéntje, valamint az európai állampolgárok számára is kézzelfogható eredmények felmutatása, mint például a magas roaming díjak csökkentése.

Schüssel sajtótájékoztatóján elmondta: egyetértés van abban, hogy a Nizzai Szerződés hosszútávon nem elegendő és arról is, hogy az Alkotmányos Szerződés lényegi elemei jók és azokat meg kell tartani. Arról azonban, hogy melyek ezek az elemek nem született megegyezés.

A menetrend elfogadás azonban nem jelenti azt, hogy a tagállamok ne lennének megosztottak a reformok folytatásának terén. Az elnökségi következtetések tervezete szerint a „szükséges lépéseket” legkésőbb 2008 második felében meg kell tenni, ám az intézkedések mikéntjéről nem született megállapodás.

A ratifikáció folytatásáról szóló passzust csak a negyedik nekifutásra sikerült elfogadni. Korábban a tervezet kimondta, hogy a tagállamok reményüket fejezik ki, hogy a ratifikáció sikeresen folytatódhat. Egyes tagállamok azonban túl optimistának találták ezt a megfogalmazást, így a szöveg végül úgy fogalmaz, hogy a tagországok remélik, hogy a folyamat befejeződhet.

A szöveg szerint a vita állásáról a német elnökség 2007 első felében készít jelentést és a tagállamok 2007 márciusában a Római Szerződés 50. évfordulójára várhatóan politikai nyilatkozatot adnak ki Európa értékeiről, ambícióiról és szándékukról ezek közös megvalósítására.

A várható menetrend 2009-ig

2006. nyár

 • Az Európai Bizottság javaslatokat fogalmaz meg egyes bel- és igazságügyi kérdések EU szintre emeléséről
 • Finnország átveszi az EU soros elnöki tisztét (2006. július 1.)
 • Az ad hoc kríziskezelő csoport létrehozásának határideje, melynek feladata az európai katasztrófavédelem koordinálása (2006. július 1.)
 • Az Európai Bizottság javaslatokat tesz közzé az illegális bevándorlásról (2006. július 19.)

2006 ősz

 • Az Európai Bizottság közzéteszi Románia és Bulgária csatlakozásáról szóló jelentéseit
 • Az Európai Bizottság közzéteszi az Európai Technológiai Intézet felállításáról szóló jelentést
 • Jelentés az Ankarai Megállapodás törökországi megvalósításáról (2006. október-november)

2006 tél

 • Decemberi EU csúcs – Fő témák:
 • Bizottsági jelentés a bővítésről és az EU befogadóképességéről
 • Egyes bel- és igazságügyi kérdések EU szintre emeléséről
 • Nagyobb együttműködés a határellenőrzés területén
 • EU katasztrófavédelem és kríziskoordináció

2007

 • Németország veszi át a soros elnöki teendőket (2007. január)
 • Az EU Alkotmányszerződés sorsa visszakerül a napirendre, javaslat Európa jövőjére
 • Románia és Bulgária csatlakozhat az EU-hoz
 • Megkezdi működését az Európai Alapvető Jogok Intézete
 • Bevethetőek az EU gyors reagálású erői
 • Az Európai Bizottság zöld könyvet jelentet meg a közös európai menedékkérésről (2007. tavasz)
 • Az EB vizsgálja a belső piac működését és a szociális jogokat.
 • EU csúcs: javaslatok a közös energiapolitikára
 • A Római Szerződés 50. évfordulója (2007. március 25.)
 • A Schengeni Információs Rendszer (SIS II) megvalósítása, a –2004-ben csatlakozott EU tagok belépése a schengeni övezetbe (2007. április)
 • Francia elnökválasztás első forduló (2007. április 27.)
 • Francia elnökválasztás második forduló (2007. május 6.)
 • Holland választások (2007. május 16.)
 • EU csúcs (amelyen már az újonnan megválasztott francia elnök és holland miniszterelnök vesz részt): német javaslatok az EU jövőjéről (2007. június)

2008

 • Portugália az EU soros elnöke (2007. július)
 • Szlovénia, elsőként a 2004-ben csatlakozott tagállamok közül, átveszi a soros elnöki posztot (2008. január)
 • Az Europol új alapszabálya felgyorsítja a rendőrségi együttműködést (2008. január)
 • Franciaország átveszi a soros elnökséget (2008. július)
 • Megkezdődik az EU költségvetésének (a közös agrárpolitika, a brit visszatérítés) felülvizsgálata (2008. július)

2009

 • Európai Parlamenti választások (2009. június)
 • Életbe lép a szolgáltatási irányelv (2009. ősz)
 • Az Európai Bizottság mandátuma lejár (2009. november)