Július 22-én ünnepélyes keretek között megkezdődött a kormányközi konferencia, amelyen a tagállamok külügyminiszterei a portugál elnökség által készített teljes szövegtervezetről kezdtek vitát. Lengyelország meg szeretné tartani lehetőségét az alapvető jogok európai chartájából való kimaradásra és az ioanninai kompromisszumot be kívánja emelni az alapszerződés szövegébe.

A portugál elnökség egy 145 oldalas tervezetet tett le az asztalra, amely várhatóan megtartja a reformszerződés elnevezést. A szerződéstervezethez 132 oldalnyi kiegészítés, jegyzőkönyv (12) és nyilatkozat (51) kapcsolódik. Az elutasított Alkotmány 475 oldalas volt, ám az az eddigi összes szerződést váltotta volna fel, míg a reformszerződés csak módosítja a meglévő szerződéseket.

Lengyelország bejelentette, hogy meg szeretné tartani a jogot az alapvető jogok európai chartájából való kimaradásra. A lengyel delegáció vezetője Anna Fotyga külügyminiszter a konferencián kijelentette: elfogadják a kormányközi konferencia mandátumát és nem ragaszkodnak ahhoz, hogy egy-egy döntést két évig lehessen blokkolni, maradhat az ioanninai kompromisszumban szereplő három hónapos határidő. A szövegezéskor azonban Varsó szeretné elérni, hogy ioanninai kompromisszum az alapszerződés főszövegében és ne egy külön jegyzőkönyvben szerepeljen. Az elnökség szerint a kérés technikai szinten kezelhető.

Az ioanninai kompromisszum szerint ha a tagállamok egy csoportja, amely ellenzi egy döntés meghozatalát, de a blokkoláshoz szükséges állam- vagy népességarány mindössze háromnegyed részét éri el, jelezheti, hogy valamilyen okból ellenzi, hogy a döntés a minősített többség szabályai szerint szülessen meg. Ekkor az elnökség elhalasztja a szavazást, és megpróbál kompromisszumot találni a felek közt. A kompromisszum keresésére határidőt a szöveg nem határoz meg, de azt ésszerű időn belül meg kell hozni.

Portugália mielőbb, de legkésőbb októberre szeretné lezárni a tárgyalásokat. Luis Amado portugál külügyminiszter szerint várhatóan adódnak majd még problémák, de jelenleg erről korai lenne beszélni.