A Magyar Telekom csoport konszolidált működési eredménye 0,4 milliárd forinttal csökkent – állapítja meg a 2005-ös (!) éves jelentés.
A Magyar Telekom közzétette a közgyűlésére beterjesztett 2005. évi gazdálkodásáról szóló éves jelentés főbb pénzügyi számait, valamint tájékoztatást adott a vizsgálatról, amely társaság és az egyik leányvállalata által kötött tanácsadói szerződések kapcsán folyik.

A közlemény szerint annak ellenére, hogy a vizsgálat még nem zárult le, a vizsgálatot folytató független cég által december 6-ig tett megállapítások és következtetések alapján a szerződéseket nem teljes egészében a szerződéskötés belső vállalati folyamatának megfelelően kötötték. Ezen felül a vizsgálat során nem sikerült elégséges bizonyosságot szerezni afelől, hogy a szerződések teljesítéséért fizetett ellenértékért a társaság megfelelő értéket kapott. A Magyar Telekom 2005. évi gyorsjelentése a szerződések közül kettőt – 1,1 milliárd forint kifizetést – aktivált költségként tartalmazott. A vizsgálat megállapításai alapján a társaság megváltoztatta ezen szerződések számviteli kezelését és ezeket a kifizetéseket költségként számolta el, szintúgy mint az ezekhez kapcsolódó 0,2 milliárd forint esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget. Mindez az egyéb működési költségek 1,3 milliárd forinttal történő növekedéséhez vezetett.

A gyorsjelentés közzétételét követően egy bírósági döntés semmisnek nyilvánította azt a 2005. szeptemberi bírósági határozatot, ami az Egyetemes Távközlési Támogatási Alappal és a T-Mobile Magyarország vonatkozó kötelezettségeivel kapcsolatban született. Bár ennek pénzügyi hatásai a 2006. negyedéves gyorsjelentésekben szerepeltek, a változás mégis a 2005. évhez kapcsolódik. Ennek megfelelően a 2005. évi jelentésben módosultak a kapcsolódó követelések, kötelezettségek és adóegyenlegek, valamint működési költségek és adó kötelezettségek. A csoport konszolidált működési eredménye így 0,4 milliárd forinttal csökkent a 2005. évi gyorsjelentéshez képest.

A különböző változások együttes hatása miatt a 2005. évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált működési eredmény a gyorsjelentéshez képest 1 776 millió forinttal 133 388 millió forintra csökkent, a nettó eredmény pedig 1 564 millió forinttal 78 564 millió forintra csökkent. A Magyar Telekom köteles átvezetni a 2005. évi kimutatásain a 2005. éves jelentés kiadása előtt a köztes időben bekövetkezett kapcsolódó események hatásait, vagyis az esetlegesen felmerülő további események újabb módosításokhoz vezethetnek.

A társaság már megtett bizonyos helyesbítő intézkedéseket a tanácsadói szerződések megkötésére vonatkozó ellenőrzési folyamatainak fejlesztésére, ideértve egy új irányítási modell bevezetését, a Crnogorsi Telekom igazgatósági tagjainak leváltását, illetve a vizsgálatok akadályozása érdekében adatok megsemmisítését kezdeményező dolgozók munkaszerződésének felbontását. A társaság igazgatósága 2006. november 8-án jóváhagyott egy szélesebb körű helyesbítő intézkedésekről szóló programot, amelyet a közeljövőben tervez bevezetni. Döntés született az akvizíciók és a beszerzések szerkezetének és folyamatának megváltoztatásáról, illetve egy új belső ellenőrzési rendszer bevezetéséről.