Az Európai Parlament Jogi Osztályának döntése fényében most már szinte biztos, hogy jelenlegi formájában nem hatályosul a közösségi szabadalomra és az európai szabadalmi perekre vonatkozó egyezmény.

A főként Charlie McCreevy belső piaci biztos által támogatott nemzetközi szerződést (Community patent and European patent litigation agreement, EPLA) az Európai Parlament Jogi Osztálya a közösségi joggal ellentétesnek ítélte meg. Az eredeti elképzelések szerint az új megállapodás a közösség államainak szabadalmi eljárására vonatkozó egységes jogi hátteret dolgozott volna ki. A tervezet oly módon kívánta ezt megvalósítani, hogy az oltalom megadásának és a szabadalmi viták elbírálásának hatáskörét a tagállami hatóságok kezéből kivéve egy szupranacionális európai testületre ruházta volna. Bírálói szerint kifogásolták, hogy a szerződés többek között szélesebb körben tette volna megadhatóvá a szoftverek szabadalmi oltalmát.

Az EP tavaly októberben tárgyalta a szerződést, és az eredeti elképzelésekhez képest elért kompromisszumokra tekintettel sem sikerült azt elfogadnia. A parlament jogi osztályának mostani döntése gyakorlatilag a megpecsételte az EPLA sorsát.

A parlament szakértői szerint az EPLA tagállami elfogadása többek közt azért sem lehetséges, mert azok nem köthetnek olyan új szerződéseket, amelyeket a jelenlegi uniós normák már szabályoznak. Ennek egyik példája a részes államok egymás közti vitáinak kérdése: e területen az Európai Közösségek Bíróságának kizárólagos hatásköre van, de a szerződésből fakadó államközi viták végső fóruma a Nemzetközi Bíróság lett volna. A másik probléma, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről harmonizálja a tagállamok vonatkozó joganyagát, és ez az irányelv számos helyen ellentmondott volna a EPLA-nak.