Március második felében tárgyalta volna az Elsőfokú Bíróság a földrajzi eredetmegjelöléssel kapcsolatos ún. „Tokaj” ügyet, de másik két, hasonló tárgyú kereset benyújtása miatt végül a tárgyalás elhalasztása mellett döntött.

Morgan és Bucher (C-11/06 és C-12/06)

A március 19-től március 23-ig tartó munkahét első fontosabb eseményeként a Bíróság 2007. március 20-án, kedden sajtóközleményt jelentet meg a Morgan és Bucher (C-11/06 és C-12/06) egyesített ügyek ben született főtanácsnoki indítványról. Az ezen ügyekben felmerült jogi kérdés lényegében az, hogy Németország köteles-e a más uniós tagállamban teljes képzést folytató állampolgárainak a képzési támogatásról szóló szövetségi törvény szerinti képzési támogatást nyújtani.

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a más uniós tagállamban folytatott teljes képzés csak akkor támogatható, ha az érintett tanuló e képzés igénybevétele céljából naponta ingázik Németországban található állandó lakóhelye és a külföldi oktatási intézmény között. Amennyiben nem történik napi rendszerességgel határátlépés, úgy a más tagállamban folytatott tanulmány után csak akkor jár képzési támogatás, ha a kérelmező korábban legalább egy éven keresztül egy német felsőoktatási intézmény hallgatója volt.

A képzési támogatáshoz való hozzájutásra vonatkozó kérdésekkel összefüggésben két ügy is érkezett az aacheni közigazgatási bírósághoz.

A német állampolgárságú R. Morgan egy éves angliai babysitterkedés után 2004 szeptemberében kezdte meg tanulmányait a bristoli egyetemen. A német képzési támogatásra vonatkozó kérelmét a német hatóságok azzal az indokkal utasították el, hogy esetében a legalább egy éves németországi felsőfokú tanulmányok folytatását megkövetelő feltétel nem teljesül.

A másik ügyben a szintén német állampolgárságú I. Bucher ugyan ténylegesen ingázik a németországi Dürenben található lakóhelye és a hollandiai Heerlenben található főiskolája között, a képzési támogatásra irányuló kérelmét azonban mégis elutasították. Megállapítást nyert ugyanis, hogy a holland határhoz közeli lakóhelyén csak a képzés igénybevétele céljából tartózkodik, és így nem teljesíti azt a követelményt, mely szerint állandó lakóhellyel kell rendelkezni a támogatáshoz való jogosultsághoz.

Az aacheni közigazgatási bíróság szerint mindkét esetben fennáll annak a gyanúja, hogy a képzési támogatás megtagadása az uniós polgárok számára biztosított szabad mozgás jogába ütközik, ezért az Európai Bírósághoz fordult előzetes kérdésekkel.

Bizottság kontra Belgium (C-437/04)

2007. március 22-én, csütörtökön a Bizottság kontra Belgium (C-437/04) ügyben lesz ítélethirdetés. Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri az Európai Bíróságtól, hogy az állapítsa meg, hogy Belgium nem tett eleget az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 3. cikkében foglalt kötelezettségének azáltal, hogy egy olyan adót vezetett be, amely sérti az Európai Közösségek adómentességét.

A Bizottság azt állítja, hogy az egy regionális rendelet útján a Brüsszel-Főváros Régióban elhelyezkedő ingatlanokban lakókat és az ott lévő bizonyos ingatlanok felett dologi jogokkal rendelkező személyeket sújtó adó bevezetése sérti a Közösségek adómentességét. Stix-Hackl főtanácsnok 2006. június 29-én megtett indítványában helyt adott a Bizottság véleményének.

Olaszország kontra Bizottság (T-431/04)

Az Elsőfokú Bíróság 2007. március 21-én tárgyalta volna az Olaszország kontra Bizottság (T-431/04) vagy ismertebb nevén „Tokaj” ügyet.

A tárgyalás törlésének oka két új, szintén a “Tocai friulano” elnevezés használatának megtiltásával kapcsolatos előzetes döntéshozatali ügy megérkezése az Európai Bírósághoz (C-23/07. sz. és C-24/07. sz. ügyek). Az Elsőfokú Bíróság ugyanis valószínűleg bevárja majd – a jelen ügy felfüggesztésével – az Európai Bíróság e két új ügyben hozandó döntését.

Egy 2005. május 12-én meghozott ítéletében az Európai Bíróság már megállapította, hogy az említett EK-magyar bormegállapodásból eredő, a “Tocai” megnevezés egyes olasz borok vonatkozásában történő használatára vonatkozó tilalom érvényes.

Az egyik jelenlegi ügyben az olasz kormány a bormegállapodásból eredő tilalmat a közösségi jogba átültető bizottsági rendelet a tilalomról szóló rendelkezésének megsemmisítését kéri az Elsőfokú Bíróságtól.