A First Data International ismertette felmérésének eredményét az Európában, a Közép-Keleten és az Afrikában előfordult banki csalásokkal kapcsolatban. A régió 52 bankjának, a banki csalásokkal foglalkozó szakemberei, a banki csalások ellen szorosabb együttműködést javasolnak. A szakemberek ugyanakkor elismerik, hogy az együttműködés útjában jelentős akadályok állnak.

A tanulmány – amelyet a First Data International rendelt meg és az Olive Insight független kutatóintézet végzett el – a banki csalásokkal foglalkozó vezető beosztású szakértők tapasztalatait és véleményét vizsgálta az ATM-ekkel, a POS terminálokkal, az internetes banki műveletekkel és a kártya jelenléte nélküli csalásokkal kapcsolatosan.

A tanulmány kulcsfontosságú észrevételei:

A csalások globális jellegűek, kifinomultak és progresszívek.

A válaszadók 96 százaléka meg van bizonyosodva arról, hogy a csalások globálisan elterjedtek, kifinomultak és a világ egyik részéről a másikra részére tevődnek át. Így az iparágnak megvan a lehetősége, hogy előre jelezze, hogy a csalások, illetve megelőző intézkedéseket tegyen egy lehetséges támadás bekövetkezése előtt.

A bankoknak meg van kötve a kezük.

Az ügyfél tapasztalata miatti aggodalom, illetve a saját versenyképesség megőrzése korlátozólag hat a bankoknak, a csalások visszaszorítására tett erőfeszítésére. Ahogy az egyik válaszadó említi: “A társaságok titkolják a csalások okozta veszteséget, ami megnehezíti a közös munkát.” Sok bank véleménye szerint az adatvédelmi törvény is jelentősen hátráltatja az iparági együttműködést, bár európai adatvédelmi szakértők egy nemrégiben tartott First Data fórumon felvetették hogy a probléma inkább a szemléletmóddal és az egyetértéssel kapcsolatos mintsem a jelenlegi jogi rendszer realitásából ered.

A szabályozás kényszerzubbony is lehet.

A válaszadók 55 százaléka bízik abban, hogy a szabályozás segíthet a csalás elleni harcban. Mások, különösen Nyugat-Európában, azonban tartanak attól, hogy egy ilyen gyorsan váltózó környezetben a szabályozás túl korlátozónak bizonyul. Katy Worobec, a brit APACS Fizetési Társaság csalás-ellenőrző részlegének vezetője szerint: “A szabályozás esetleg nem venné számításba a banki csalások változó jellegét, valamint nem lenne elég rugalmas hogy eleget tegyen az új kihívásoknak.”

A bankok legfőképp az új típusú csalások miatt aggódnak.

Manapság a legelterjedtebbek az ATM és POS terminálokkal kapcsolatos csalások. Ezek okozzák ma a nagyobb veszteségeket, de ugyanakkor az internetes csalások komoly fenyegetést jelentenek az egész régióban. Ezek a csalások különösen nagy gondokat okoznak már most egész Nyugat-Európában. Különösen nagy gondot jelent majd ez a csalási mód, ahol az internet használat növekedése várható. Az elkövetők számára az elektronikus banki csalások új módszerei nagyobb “hasznot” kínálnak, mivel ez a módszer több ember gyorsabb megtévesztésére nyújthat lehetőséget, és ezzel egyidejűleg csökkenti a csalók személyes kockázatát.

A válaszadók 38 százaléka jelentette az adathalászati (phising) támadások növekedését és több mint az egyharmada a kártya használat nélküli csalások növekedését. (CNP) Cédric Sarazin, a Cartes Bancaires, az Európai Fizetési Tanács Kártyacsalások Megelőzése Szakosztályának az elnöke szerint: “Az összes jelentősebb piacon egy közös trend figyelhető meg, a CNP tranzakciók egyre több és több csalást generálnak. Bár összességében a banki csalások száma ugyan csökkenőben van, mégis nagyon óvatosnak kell lennünk, mivel a CNP-s csalások könnyen, jóval a mainál nagyobb problémát okozhatnak.”

A csalás elleni harcban a kulcsfegyver a technológia, ami az elsődleges fontosságú a válaszadók több mint fele szerint. Sok társaság vezet be a kártya adatok másolását gátló eszközöket ill. javítja az ATM-ek biztonságát.
Az innovatív adatelemzési módszerek áttekintése jelenleg is zajlik de további kutatások szükségesek. A kapcsolatelemzés például, segít a bankoknak, hogy egy összefüggő képet alkossanak az egyes szervezeteknél elkövetett csalásokról. A bankoknak a technológiák bevezetésével járó költségeket a csalások által keletkezett pénzügyi veszteségek illetve ezen csalások ügyfél bizalomra gyakorolt hatásának fényében kell mérlegelni.