A tanulmány témája a 2012. évi C. törvény (Btk.) egyik nóvuma, a büntethetőség alsó korhatárának szelektív leszállítása és ezzel összefüggésben a belátási képesség vizsgálata. Ismerteti a büntethetőségi korhatár és a belátási képesség hazai szabályozásának történetét, az ENSZ-nek és az Európa Tanácsnak a tárgykörben jelentőséggel bíró dokumentumait. A büntethetőségi korhatár külföldi szabályozására történő kitérést követően felsorakoztatja a korhatár leszállításával összefüggő pro és kontra érveket. A hatályos Btk. vonatkozó rendelkezéseinek és azok alkalmazása során felmerülő jogértelmezési problémáknak a bemutatását követően a német és osztrák büntetőjog rendelkezéseit tekinti át, végül a gyermekbűnözés visszaszorítása érdekében alternatív megoldási javaslatokat ajánl.

A Szerző bírósági titkár.