Az Európai Bizottság tegnap elfogadott rendelettervezete szerint az agrárágazatban nyújtott csekély összegű („de minimis”) támogatások hároméves időszakra értendő kedvezményezettenkénti felső összeghatára 6 000 euróra, tagállamonként legfeljebb megengedett teljes összege pedig a mezőgazdasági termelés értékének 0,6%-ra emelkedik. A tervezet emellett pontosabban meghatározza a de minimis támogatások alkalmazási területét. A rendelettervezet nagyobb mozgásteret hagy a tagállamoknak a támogatások odaítélésében, anélkül hogy ezáltal a verseny torzulna.

Egy 2004-ben elfogadott rendelet értelmében az agrárágazatban eddig sem minősültek versenyt torzító vagy azzal fenyegető támogatásnak a kedvezményezettenként és hároméves időszakonként 3 000 eurót meg nem haladó, illetve az egyes tagállamok esetében megállapított mezőgazdasági termelés értékének 0,3%-os felső határát el nem érő támogatások.

A Bizottság tegnap rendelettervezetet fogadott el, amely megemeli ezen csekély összegű (de minimis), állami támogatásnak nem minősülő támogatások felső határát. Az új rendelettervezet a három éves időszakra értendő kedvezményezettenkénti összeget 6 000 euróra, a támogatás tagállamonkénti felső határát pedig a mezőgazdasági termelés 0,6%-ára emeli. A tervezet emellett pontosabban meghatározza a hatálya alá tartozó támogatástípusokat.

A rendelettervezetet most a tagállamokkal közösen meg fogják vizsgálni, majd közzéteszik a Hivatalos Lapban, így az érintett harmadik felek is megtehetik észrevételeiket. Ezután a tagállamok ismét véleményt nyilvánítanak a jogszabály szövegéről. A Bizottság a széles körű konzultációt követően és a hozzáfűzött észrevételek alapján az év vége felé fogadja majd el a végleges rendeletet.