A rendőrök egyharmada, a leendő rendőrtisztek közel fele nem szívesen intézkedne fűfogyasztó fiatalokkal szemben, a bűnüldözők több mint 50 %-a szerint a büntetőjog nem lehet hatékony eszköz a drogfogyasztás visszaszorítása során – derült ki az Országos Kriminológiai Intézet kutatásából.

Az OKRI a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet megbízásából 2007 elején a fővárosi és a vidéki rendőrkapitányságok aktív nyomózóinak, vizsgálóinak és bűnmegelőzési szakembereinek véleményét vizsgálta a kábítószer-használat kezelésével kapcsolatban. Az elmúlt évben a TASZ hasonló felmérést végeztetett a Rendőrtiszti Főiskola hallgatóinak körében is. A vizsgálat eredményei szerint a rendőrök véleményei éppoly megosztottak és ellentmondásosak a drogproblémával kapcsolatban, mint az őket befogadó társadalom vélekedései. Így például a rendőrök 33,1%-a nem ért egyet a droghasználók büntetőjogi üldözésével, 34%-uk nem is intézkedne, ha két, az utcán marihuánás cigarettát fogyasztó fiatalt pillantana meg. Bár a rendőrök jelentős része egyetért a droghasználat büntetésével, és a büntetéspártiak többsége ezt a büntetés visszatartó erejével magyarázza – a megkérdezettek több mint 54%-a szerint a büntetőjogi tiltás nem képes hatékonyan visszaszorítani a droghasználatot. A kutatók ezt azzal magyarázzák, hogy a rendőrök a népesség nagy részéhez hasonlóan még mindig elsősorban emocionális alapon közelítik meg a kérdést, érzelmeiket és előítéleteiket azonban a szakmai tapasztalataik nem támasztják alá.

Bár a kábítószerek használatát általánosságban a rendőrök több mint 80%-a elítéli, többségük mégis a legkevésbé súlyos – mint például a megélhetési vagy a gondatlanságból elkövetett – bűncselekmények között tartja számon azt. Még a büntetéspárti rendőrök közül is mindössze minden tizedik gondolta úgy, hogy az alkalmi kábítószer-használókkal alapvetően a rendőrségnek kellene foglalkoznia – a többség a család és a segítő szervezetek szerepét emelte ki. A rendőrök egy jelentős kisebbsége (8,5%) szerint a legalizáció jelentene megnyugtató megoldást a drogproblémára – ugyanez az arány a rendőrtiszti főiskolások körében 12% felett volt. Hazánkban a törvény jelenleg semmilyen különbséget nem tesz az egyes drogok között, ehhez képest az egyes szerek közötti differenciálást a rendőrök fele, a rendőrtiszti főiskolások ¾-e tartotta szükségesnek. A kutatók szerint alapvetően nem az életkor, hanem a személyes érintettség játszik döntő szerepet a vélemények alakulásában: nem meglepetés, hogy azok a rendőrök vetik el a leginkább a droghasználók büntetését, akik maguk is ismernek személyesen kábítószer-fogyasztót. Érdekes például, hogy a legalizáció támogatottsága éppen a nyomozók körében volt a legmagasabb – akik talán a legközelebbről ismerik a problémát.