Dr. Lamperth Mónika önkormányzatokért és területfejlesztésért felelős miniszter kiemelt figyelmet fordít közel kétezer település vízügyekkel kapcsolatos problémáira. Érdekükben a miniszter – utolsó intézkedései között, több tárcavezetővel együttműködve- Zászlóshajó Program indítását kezdeményezi a Fejlesztéspolitikai Irányító Testületnél.

Közel kétezer település gondjait érinti a Dr. Lamperth Mónika által kezdeményezett program, melyhez a miniszter több tárcavezető támogatását is elnyerte. A KVVM, az FVM és az NFÜ egyaránt pozitívan fogadta az ÖTM-ből indult felvetést, hogy a különböző vízrendezési problémákkal küzdő önkormányzatok részére – ez elsősorban belvíz, szennyvíz és ivóvíz gondokat jelent – induljon egy komplex megoldást jelentő, önálló Zászlóshajó Program.

A 2007. évtől kezdődően az önkormányzatoknak nincs lehetősége címzett támogatások igénybe vételére. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy a feladataik ellátásához szükséges fejlesztési beruházásaik megvalósításához továbbra is elégséges forrás álljon rendelkezésre. Az ÖTM szakemberei az elmúlt időszakban felmérést, összesítést is készítettek a települések részéről felmerülő igényekről.

Az illetékes miniszterekkel folytatott tárgyalások eredménye, hogy az ivóvíz, szennyvíz, belterületi vízrendezéshez kapcsolódó fejlesztések, valamint a hulladékgazdálkodási célú fejlesztések a Környezet és Energia Operatív Programból (KEOP), a Regionális Operatív Programokból (ROP) és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból finanszírozhatók lesznek.

A nemzeti és a közösségi források hatékony felhasználására és egy összehangolt támogatási rendszer működtetésére kezdeményezi most a miniszter az önálló, kiemelt zászlóshajó program összeállítását. Az érintett tárcák közös előterjesztés formájában juttatják majd el javaslatukat a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület számára.