A fogyasztók megtévesztése miatt három csomagküldő vállalkozásra összesen 10,5 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

Az elmarasztalt társaságok üzleti magatartásukkal korlátozták a fogyasztók választási szabadságát is. Vásárolni nem kívánó ügyfeleik ugyanis csak anyagi áldozatok árán tudták leállítani a meg sem rendelt csomagok kézbesítését.

A GVH egy fogyasztói panasz alapján azért kezdett vizsgálódni, mert két svájci székhelyű csomagküldő cég, az Editions Atlas SA, valamint leányvállalata a Provea SA a magyar Linea Directa Communications Kft.-n keresztül megtévesztő állításokat közöl az általuk forgalmazott alsóneműkkel, illetve kártyasorozatokkal kapcsolatban. A vizsgálat során kiderült, hogy a Provea a Miriale női, illetve a Tono férfi fehérneműkről nagy példányszámú lapokba behúzott négy oldalas szórólapjain a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatást adott, amikor

 • az árak és a minőség vonatkozásában olyan piacelsőségi állításokat tett, amelyeket nem tudott igazolni és ezért azok nem tekinthetőek valóságosnak;
 • a forgalmazott áruk minőségével kapcsolatban használt „magas/kiváló/rendkívüli” jelzők, az áruk árával kapcsolatban alkalmazott „egyszeri/kivételesen alacsony” jelzők valóságát nem bizonyította,
 • árait olyan „eredeti árhoz/normál árhoz” viszonyította, amelyen ténylegesen soha nem értékesített;
 • árait egy zárójelbe tett „értékhez” viszonyítva, azt a látszatot keltette, hogy árai rendkívül kedvezőek;
 • valótlan árkedvezményt ígért, ill. azt a látszatot keltette, hogy kedvezményes áron lehet hozzájutni a termékhez;
 • a valóságnak meg nem felelően teljes körű visszavételt ígért a forgalmazás során;
 • az elállási jog határidejéről a törvényben megszabott minimumnál rövidebb időt közölve adott tájékoztatást.

A GVH a versenytörvénybe ütközőnek találta továbbá, hogy a Provea

 • megrendelés nélkül küld árut;
 • olyan körülményeket teremt, hogy a vásárolni nem kívánó címzettnek kelljen intézkedést tennie az általa meg sem rendelt csomagok küldésének leállítása érdekében, ha ezt nem tenné fizetési felszólításokat kap;
 • a csomagküldés leállítása érdekében teendő intézkedéseket viszont megnehezíti
 • a kötelezett személyével kapcsolatos megtévesztés
 • a címek, Internet címek és telefonszámok nem egyértelmű megadása
 • a Linea Directa és a Provea közötti kapcsolat nem kellő feltárása valamint
 • az ügyfélszolgálat nem megfelelő működése.

A számítógépes, földrajzi és horgolási ismereteket, valamint gyógy- és fűszernövényekről szóló kártyacsomagokat küldő Editions Atlas SA a GVH szerint a vásárlók választási szabadságát korlátozta, amikor a fogyasztó
nem kapott egyértelmű tájékoztatást arról, hogy a gyűjtemény hány kártyacsomaggal lesz teljes, hány témakört ölel fel az egész gyűjtemény, témakörönként érkeznek-e a csomagok; és
a fogyasztónak a hűségnyilatkozat megtételekor nincs információja arról, mennyi idő alatt lehet a teljes gyűjteményt beszerezni, és az mekkora költséggel jár.

Emellett a versenyhatóság megállapította, hogy az Edititons Atlas megrendelés nélkül küld árut, és olyan körülményeket teremt, hogy a vásárolni nem kívánó címzettnek kelljen intézkedést tenni az általa meg sem rendelt csomagok küldésének leállítása érdekében.

A GVH elmarasztalta a Linea Directa Kft.-t is, mert úgy találta, hogy telemarketing tevékenysége során a fogyasztók megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad a fehérneműről, a fogyasztó választási szabadságát korlátozó információt ad a kártyacsomagokra nézve és közreműködik abban, hogy Provea valamint az Editions Atlas a csomagküldő kereskedelem alapvető szabályait sértő gyakorlatot tarthassanak fenn.

A versenyhatóság súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a két svájci társaság több éven keresztül, üzletpolitika jelleggel alkalmazta a megtévesztő hirdetéseket, amelyek nagy példányszámú napi és hetilapokon keresztül a fogyasztók széles rétegeihez jutottak el. A fogyasztó e hirdetéseken túl más forrásból nem tudott teljesebb információt szerezni a kínált termékekről. Súlyosító körülményként merült fel, hogy a Provea és az Editions Atlas tulajdonosa és képviseletét ellátó tisztségviselője azonos, valamint hogy utóbbi társaság leányvállalatának tájékoztatási gyakorlatát a GVH korábban már vizsgálta. A versenyhatóság felhívja a figyelmet, hogy a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 2006-ban vizsgálta a Miriale fehérneműkkel kapcsolatos írásbeli tájékoztatókat és úgy találta, hogy az azokat forgalmazó svájci cég nem nyújt tájékoztatást a fogyasztóknak az őket megillető jogokról, és erre felhívta a Provea figyelmét is. A GVH nem talált olyan körülményt, amely a Provea és az Editions Atlas magatartásának megítélését enyhítené. A Linea Directa tevékenysége kapcsán viszont figyelembe vette, hogy nem merült fel arra vonatkozó adat, hogy tisztában lett volna az általa híresztelt információ valótlan, megtévesztésre alkalmas jellegével.

A jogsértések miatt a GVH a Linea Directa Kft-re és a Provea SA-ra egyetemlegesen 7,5 millió, a Linea Directa és az Editions Atlas SA-ra pedig 3 millió forint bírságot rótt ki. Emellett a három vállalkozást eltiltotta az eddigi hirdetési és ajánlási gyakorlat alkalmazásától is.
(Vj-171/2006. sz. ügy)