Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa a személyazonosító igazolvány kiadásáról és kezeléséről szóló kormányrendelet módosítását javasolja a miniszterelnöknek. Dr. Szabó Máté ezt egy panaszbeadvány nyomán vetette fel.

A panaszos Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának Okmányirodáján kérte, hogy az új személyi igazolványába jegyezzék be mind a saját, mind a férje doktori címét és ezt így használhassa a nevében.

Az okmányiroda ügyintézője azonban ezt megtagadta. Arra hivatkozott, hogy a férj csak a házasságkötést követően szerezte meg a doktori címet, így annak viselésére a feleség nem jogosult. Az erről szóló kormányrendelet szerint ugyanis ha mindkét házastárs jogosult a doktori cím használatára, a feleség személyazonosító igazolványba a férj doktori címe csak akkor jegyezhető be, ha a feleség a férje teljes nevét viseli a házasságra utaló toldással, amelyhez a maga teljes nevét hozzákapcsolja, vagy a férje családi nevét viseli a házasságra utaló toldással és ehhez a maga teljes nevét hozzákapcsolja.

Dr. Szabó Máté ombudsman erről megállapítja, hogy a házasság és a család intézményének állami védelméből, valamint a névjog, mint alkotmányos alapjog védelméből együtt és külön-külön is következik az a jog, hogy a feleség – az elkerülhetetlenül szükséges korlátozásokon kívül – úgy viselhesse férje nevét, ahogy azt a férj is viseli, ezzel is kiemelve egy családba való tartozásukat. Amennyiben a házasság fennállása során a férj jogosulttá válik a doktori cím viselésére, a jogszabály alapján ez a jogosultság a férj nevét a házasságkötést követően megfelelő módon viselő feleségre is vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a férj neve előtt megjelenő doktori cím a feleség nevében is szerepelhet, értelemszerűen a férjtől “átvett” családi név előtt.

A panaszban feltárt konkrét eset arra vezethető vissza, hogy a személyazonosító igazolvány kiadásáról és kezeléséről szóló 1999-es kormányrendeletet nem igazították hozzá a házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvény egy későbbi módosításához. Ez a helyzet nem felel meg a jogbiztonság követelményének – ezért javasolja az ombudsman a kormányrendelet módosítását.