A tűzszerészek nem kivételes, hanem általános gyakorlat szerinti túlszolgálata és annak kizárólag díjazással történő ellentételezése, valamint a szabadságok kiadásának rendje visszásságot okoz az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésében deklarált pihenéshez való joggal összefüggésben. – állapította meg az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

Szintén visszásságként értékelte, hogy a tűzszerészek jövedelme nem tükrözi a tevékenységük fontosságát, társadalmi hasznosságát és fokozott veszélyességét, valamint azt is, hogy a honvédségi tűzszerészek illetménypótléka indokolatlanul elmarad a rendőrségi kollégáik pótlékától.

Az ombudsman hivatalból vizsgálta a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj működését, kiemelt figyelmet fordítva a személyi és tárgyi feltételekre valamint a járandóságokra. Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a vezetés és kapcsolattartás szempontjából is célszerű volna, ha a zászlóalj nem egymástól viszonylag nagy távolságra lévő különálló bázisokat, hanem egyetlen, valamennyi szervezeti egységnek helyet adó objektumot használna.

A vizsgálat feltárta azt is, hogy a hivatásos katonák jelenlegi elhelyezése nem megfelelő. A képzésen részt vevő katonáknak nem áll rendelkezésükre tanulószoba illetve szakkönyvtár, ahol zavartalanul készülhetnének a vizsgájukra. A pihenési lehetőségek sem megoldottak. A tűzszerészek fokozott fizikai és szellemi leterheltségére tekintettel az országgyűlési biztos fontosnak tartja a megfelelő pihenőhelyek (pihenőszobák, alegységi klubok, sportkombinát) kialakítását.

Az irodák túlzsúfoltak és hiányosan felszereltek. Gyakori, hogy két-három személy használ egy számítógépet, az információszerzéshez napjainkban elengedhetetlen internet a laktanyában egyáltalán nem vehető igénybe. A zászlóalj csupán három darab notebook-kal rendelkezik. A járőrök munkáját segítené, biztonságukat fokozná, ha a mentesítés szempontjából lényeges szakmai információknak a helyszínen, hordozható számítógép segítségével is utána tudnának nézni.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 20. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési biztos felkérte a honvédelmi minisztert, hogy gondoskodjon a tűzszerészek megfelelő elhelyezési- és munkakörülményeiről. Felkérte továbbá, hogy a zászlóalj rendeltetéséből adódó feladatok széles körére tekintettel vizsgálja meg a rendszeresített és a feltöltött létszámot és ezzel összefüggésben a túlszolgálat ellátásának, ellentételezésének valamint a szabadságok kiadásának rendjét, a tűzszerész munka fontosságának és veszélyességének megfelelő jövedelem biztosításának, illetve a tűzszerészeknek járó pótlék emelésének a lehetőségét.