Az Európai Bizottság a közelmúltban lezárta a Magyar Villamos Művek ellen három éve zajló versenyjogi eljárását, aminek feltétele volt az MVM és több magyarországi erőmű között fennálló hosszú távú áramvásárlási szerződések (HTM-ek) felbontása. Továbbra is kérdéses azonban annak a három pernek a kimenetele, amelyeket hazai erőművek indítottak tavaly ősszel a Bizottság ellen a HTM-ek felbontását elrendelő bizottsági határozat tiltott állami támogatások visszafizetésére vonatkozó részével kapcsolatban.

A Dalkia tulajdonában lévő pécsi Pannonpower, az Atel csoporthoz tartozó Csepeli Áramtermelő Kft. és az AES Tiszai Erőmű keresetében arra kérte az Európai Bíróságot, hogy semmisítse meg a Bizottság 2008 júniusában kelt határozatának azt a részét, amely 2004-ig visszamenőleg visszafizettetné az erőművekkel a tiltott állami támogatást, amiben a Bizottság szerint a HTM-el rendelkező erőművek részesültek Magyarország unió csatlakozásától számítva 2008 végéig, amikor is az MVM valamennyi HTM-et egyoldalúan felbontotta.

A Bizottság határozatának megfelelően a magyar parlament 2008. november 10-én törvényt fogadott el, melyben kötelezte az MVM-et, hogy az év végével valamennyi HTM-et – melyeket 1995 és 2001 között kötött az állami tulajdonú villamos energia cég az erőművek privatizációs szerződésének részeként – bontsa fel. Ugyanakkor utasította a Magyar Energia Hivatalt, hogy 2009 márciusáig számítsa ki a tiltott állami támogatások mértékét, és egyúttal kötelezi az érintett erőműveket, hogy ezen összegeket fizessék vissza.

A HTM-perekkel kapcsolatban a Csepeli Áramtermelő Kft. a BruxInfo kérdésére közölte: “Az Európai Bizottság határozatában valamilyen nem összegszerűsített tiltott állami támogatás visszafizetésére kötelez minden hosszú távú megállapodással rendelkező erőművet. A Csepeli Áramtermelő Kft. megtámadta a Bizottság határozatát az Európai Bíróságon, bemutatva, hogy a Bizottság határozata hibás alapfeltevéseken nyugszik, és fontos tényeket hagy önkényesen figyelmen kívül, így jut hibás következtetésekre.”

A novemberben elfogadott törvény utasítja az Energia Hivatalt, hogy dolgozzon ki egy módszertant annak modellezésére, hogy mekkora bevételhez juthattak volna HTM nélkül az érintett erőmű-tulajdonosok. Ha a modell alapján egy erőmű több bevételhez jutott 2004 után, mint HTM nélkül jutott volna, a különbözet a Bizottság szerint tiltott állami támogatás, amit vissza kell fizetni. Szöllősi László, a hivatal árszabályozási osztályának vezetője elmondta: a módszertan elkészült, és jelenleg az Európai Bizottságnál van egyeztetés céljából.