A francia Jacques de Larosière által vezetett bizottság szerdán (2009. február 25.) ismertette az EU pénzügyi rendszerének reformjára vonatkozó javaslatait. A gazdasági és politikai szakértőkből álló csoport új intézmények létrehozásával és a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének kiépítésével előzné meg a mostanihoz hasonló válságok kialakulását.

Az Európai Bizottság elnöke tavaly októberben kérte fel a szakértőcsoportot, hogy dolgozzon ki ajánlásokat a jelenleg jellemzően a tagállamok hatáskörébe tartozó terület közösségi szabályozására. Larosière – aki korábban a Francia Nemzeti Bank elnöke és a Nemzetközi Valutaalap igazgatója volt – hangsúlyozta, hogy a pénzügyi folyamatok összetettsége és átláthatatlansága miatt szükséges az európai szintű koordináció.

Ennek megvalósítása érdekében a szakértői bizottság javaslatot tett egy új intézmény, az Európai Rendszerbeli Kockázatok Tanácsa (European Systemic Risk Council – ESCR) létrehozására, amely az Európai Központi Bank (EKB) alá tagozódna be, tagjai pedig a nemzeti bank- és biztosítási felügyeletek lennének. Az intézménynek azt a feladatot szánják, hogy összehasonlító elemzésekkel és a kockázatok előrejelzésével járuljon hozzá a válságok megelőzéséhez.

A szakértői csoport javasolta továbbá a pénzügyi felügyeletek európai rendszerének kialakítását, amely független lenne ugyan a politikai hatóságoktól, de felelősséggel tartozna azoknak.

A Larosière-csoport mindemellett előirányozta az uniós szinten ülésező bizottságok, vagyis az Európai Bankfelügyeleti Bizottság (CEBS), az Európai Biztosítótársaságok és Nyugdíjbiztosítók Felügyeleti Szerveinek Bizottsága (CEIOPS), valamint az Értékpapírpiaci Szabályozók Európai Bizottsága (CESR) új testületekkel történő felváltását is.

A tagállamok ellenállásától félve a szakértők óvatosan fogalmaztak, és nem tettek javaslatot egy abszolút nemzetek felett álló pénzügyi felügyeleti szerv létrehozására, ugyanakkor javaslataik számos olyan elemet tartalmaznak, melyek bizonyos feladatokat nemzeti hatáskörből az EU-hoz rendelnek.

Az Európai Bizottság a csoport ajánlásai alapján tesz javaslatot a pénzügyi felügyeletek közösségi szabályozására. A tagállamok állam-és kormányfői 2009. március elsején tartandó informális csúcstalálkozójukon, illetve az Európai Tanács március 19-20-ra tervezett ülésén is tárgyalnak a javaslatokról.

A jelentés teljes szövege itt olvasható (angol nyelven).