Nyilvános, és közérdekű adatnak minősül, ha a közszereplő, például a miniszter vagy államtitkár, szolgálati autóját magánszemélyként megvásárolja – állapította meg az adatvédelmi biztos. A gépjármű pontos típusa, évjárata és a vételár sem titkolható el.

A közérdekű adatok nyilvánossága témakörében az Adatvédelmi Biztos Hivatala több állami, önkormányzati költségvetéssel, vagyonkezeléssel összefüggő szerződés nyilvánosságát érintő kérdést válaszolt meg az elmúlt hetekben. Az általános szabály szerint a közfeladatot ellátó szervek által kötött szerződések minden olyan adata nyilvános, amely nem esik valamely törvényi korlátozás alá (államtitok, szolgálati titok, üzleti titok, védendő személyes adat). Ezért a közfeladatot ellátó szervek természetes személlyel kötött szerződéseinek, – így a szolgálati autó megvásárlásának is – valamennyi lényeges adata nyilvános, a szerződő fél neve, a szerződés tárgya, a vételár, a fizetés módja, stb.

A Polgári Törvénykönyv szerint maga az érintett is, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni.

E szerződések ugyanakkor tartalmazhatnak védendő személyes adatokat. Amennyiben egy közfeladatot ellátó szerv természetes személlyel köt szerződést, abban szerepelhetnek olyan személyazonosító adatok (az illető lakcíme, anyja neve, személyi igazolványának száma, bankszámla száma, stb.), amelyek nemcsak a „civilek”, hanem a közfeladatot ellátó személyek esetében sem nyilvánosak, hiszen ezek nem tekinthetők a feladatkörükkel összefüggő adatnak. Az adatigénylés teljesítésekor tehát ezeket az adatokat felismerhetetlenné kell tenni.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi adatvédelmi törvény kötelezi a közfeladatot ellátó szerveket, hogy biztosítsák az állami, önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre vonatkozóan a közvélemény gyors és pontos tájékoztatását. Ide tartoznak a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére a különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozó adatok, ha a fenti intézményekkel kapcsolatosak.