Semmilyen büntetőjogi célt nem szolgál, nincs köze a megelőzéshez, ha megvonják azt a jogot, hogy a szabadságvesztés büntetését töltő személy ünnepnapon látogatót fogadjon.

A tiltás sérti a jogállamiság elvét, az emberi méltósághoz, valamint a házasság és a család védelméhez való jogot, de mellőzésével az állam sem teljesíti objektív alapjogvédelmi kötelezettségét – állapította meg hivatalból indított vizsgálatában az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

Szabó Máté hangsúlyozta azt is, hogy a látogatófogadás jogának fontos szerepe lehet a börtön világa és a társadalom közötti kapcsolattartásban, a büntetés letöltése utáni beilleszkedésben. E jognak jelentősége lehet abban is, hogy fennmaradjon a fogvatartott külvilág iránti érdeklődése, hogy megőrizhesse személyiségét, önértékelését, önbecsülését. Mérsékelhető a szabadságelvonással szükségképpen együtt járó kiszolgáltatottság-érzés, esetenként hozzájárulhat a felbomló családi kötelékek és egyéb szociális kapcsolatok pótlásához vagy helyreállításához. Összességében pedig az ünnepnapi látogatófogadáshoz való jog jogszabályi rögzítése az egyik eszköz lehetne a fogvatartott jogainak védelmében, sérelmeinek orvoslásában.

Az ombudsman megállapításait alkotmánybírósági döntésekre, a fogvatartottak bánásmódjára vonatkozó ENSZ szabályokra, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásaira, továbbá nemzetközi egyezményekre való utalásokkal támasztotta alá.

A büntetés-végrehajtási szervezet tevékenységének törvényességét felügyelő legfőbb ügyész is egyetértett Szabó Máté javaslatával, amely szerint törekedni kell arra, hogy a fogvatartott alapjogait – így a külvilággal való kapcsolattartást – a lehető legkisebb mértékben korlátozzák.

Szabó Máté jelentésében felkérte az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy a büntetés-végrehajtási rendszer szabályozásának most folyó felülvizsgálatakor vegye figyelembe megállapításait és gondoskodjon arról, hogy a várható új büntetés-végrehajtási kódexbe épüljön bele – akár főszabályként, akár jutalmazási lehetőségként – a látogatófogadás kiterjesztése ünnepnapokra.